Азбука на новата сетивност за света

|
Книгата на Бина Калс „Висока вода” бе представена на 23 март в Художествената галерия на Бургас, като пробуди интерес, чувства, разбута пластове конформизъм и провинциална парадност. Ако нещо може да руши клишета, то това са текстовете на нов автор, необременен от норми, влияния, интереси.
Текстовете на Бина дишат и говорят с друг, физиологично нов ритъм, вливащ сили на света, а не черпещ сили от него. Те не могат да се четат по обикновения начин, а само от тези, които искат да научат себе си на нова сетивност за света. И снощи залата на галерията едва побра не почитатели, а поклонници на високите пространства на поезия и живопис. Картините на художника Йордан Ангелов са най-логичното и единствено визуално слово за света на Бина. Книгата всъщност е диалог между двамата, оживяващи митологичното, фантазното, библейското време и измислящи свое.
Затова снощи на първото място, на централния стол седна Поезията. Тя е поканена от Бина отдавна, но сега стана видима и за гостите й.
Да те ориса добра орисница е късмет в живота, но да те представи с живото си слово Керана Ангелова, е повече от късмет. То припомни на гостите светли имена на бургаски поети, които вече имат своите истински наследници в лицето на Бина Калс.
Текстовете на Бина отдавна бродят със своя светлина в Интернет пространството и приятелите й от там, вече реални, а не виртуални, бяха себе си и тази вечер, като я изненадаха със своя нестандартна интерпретация на заглавието на книгата „Висока вода” (от сайта шТъркел). Някои известни хулитери (от сайта ХуЛите), преобърнаха представите за премиера на поетична книга с взрив от емоции, изпълнявайки своя „Рап за Бина”. Главният рападжия (Любомир Калудов) бе неподражаем в своята дегизировка, но с бек вокалистката върнаха в залата смеха, разхлабиха вратовръзките и стопиха непознанства.
Така както обича Бина.
 

Любов Динчева, СловотоКоментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *