Азия – изходът от финансовата криза?

|
На този въпрос отговаря книгата на Нако Стефанов „Иновационното развитие на страните от Източна Азия” (ИК „Изток-Запад”). В нея са разгледани подробно иновационният комплекс, взет както в най-широкия му абстрактен смисъл, така и в конкретиката на редица ключови концепции и технологии и тяхното приложение в борбата с финансовата криза.

Авторът Нако Стефанов е професор и доктор на философските науки, доктор по история, японист и изследовател на Източна Азия, а новата му книга представлява своеобразно изследване, посветено на прилагането на общофилософски принципи към спецификата на иновационната динамика на Япония, Република Корея и Китай. Факт е, че текущите социално-икономически процеси в страните от Източна Азия, в частност в Китай и в Република Корея, за дадения момент демонстрират не просто устойчивост спрямо кризата. Тези страни до голяма степен са образци на системно осъществяван постъпателно ускоряващ се стопански и научно-технически прогрес, колкото и противоречив смисъл да се влага днес в това понятие.

Иновационното развитие на страните от Източна Азия” представлява изследване на иновационния процес, предполагащ качествена, а защо не и революционна промяна на текущата технологическа, социално-икономическа и дори обществено-политическа обстановка, което само по себе си изисква философски поглед. Именно такъв е погледът на автора върху разглежданата тематика. Подобен подход е нужен, тъй като се налага да се работи с най-абстрактните понятия, които същевременно отразяват реално протичащия процес, като същевременно се изразява обществената необходимост от творческо съчетаване на емпиричните и иновационни процеси с тяхното философско осмисляне.
 

По материали на "Изток-Запад"Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *