Арт мениджмънт в турбулентни обстоятелства

|
На 11 март в зала 1 на Софийски университет "Св. Климент Охридски" се публична лекция публична лекция на проф. Милена Драгичевич-Шешич и проф. Санин Драгоевич на тема "Арт мениджмънт в турбулентни обстоятелства" (Arts Managment in Turbulent Circumstances).
Проф. Милена Драгичевич – Шешич е международно признат експерт по арт-мениджмънт и културна политика. Професор и бивш ректор на Белградския университет по изкуствата. Експерт и преподавател в областта на културната политика, арт-мениджмънта, алтернативните арт движения. Автор на повече от 100 студии и няколко книги по тези теми (вкл. “Мениджмънт на културата”, “Арт-маркетинг”, “Изкуство и алтернатива”, “Публични политики” и т.н.) преведени на 15 езика. Гост-преподавател в редица водещи европейски университети. Консултант на ЮНЕСКО, Съвета на Европа, Европейската културна фондация, Про Хелвеция и т.н. Бивш председател на Управителния съвет на Програма “Изкуство и култура” на “Отворено Общество” – Будапеща, член на Управителния съвет на ELIA (Европейска лига на институтите по изкуствата).
Проф. Санин Драгоевич е преподавател във Факултета по Политически науки на Университета в Загреб. Завършил е информационни системи и съвременна философия. От 1997 г. работи в Института за развитие и международни отношения в Загреб. Координатор на две световни мрежи – CultureLink и Network for Scientific Development Research Institutions in Developing Countries. Съ-редактор на първата версия на “Гид за настоящото състояние и тенденциите в културните политики и културния живот на страните членки на ЮНЕСКО”. Координатор на международния проект “Структуриране на културно-информационните системи в Централно и Източноевропейските страни”. Постоянен гост-лектор в Института по културен мениджмънт, Виена и Института по културни изследвания в Кремс, Австрия. Член на Управителния съвет на CIRCLE – международна мрежа на изследователите на културните политики.
Лекцията беше организирана от катедра Културология към Философския факултет на Софийския университет и е подкрепена от Европейската културна фондация. Водещ беше Юрий Вълковски, а няколко встъпителни думи каза декана на факултета.
Лекцията се водеше на английски с превод на български и донякъде беше и представяне на книгата със същото заглавие. Редувайки се, двамата професори представиха основните тенденции и процеси в културните политики в Европа, концентрирайки се върху проблемите в източната част на континента. На лекцията присъстваха много студенти, художници, културолози и хора, интересуващи се от проблемите на културата.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *