Асоциацията на писателите в България изпрати питане до Европейската комисия за законосъобразността на отмяната на чл. 26 от Закона за авторското право

|
На 29.10.2010 г. Асоциацията на писателите в България изпрати писмо до Европейската комисия, Генерална дирекция “Вътрешен пазар и услуги”с питане относно законосъобразността на представения в Народното събрание проект, предвиждащ отмяна на член 26 от Закона за авторското право и сродните права.
Член 26 от Закона за авторското право и сродните права предвижда, че авторите на произведения, записани на звуконосители или видеоносители, и артистите-изпълнители, чиито изпълнения са записани, продуцентите на звукозаписите и продуцентите на първоначалния запис на записаните филми имат право на компенсационно възнаграждение, когато записите се презаписват за лично ползване. На такова възнаграждение имат право и авторите, и издателите на всякакви отпечатани произведения, когато тези произведения са възпроизвеждани по репрографски начин за лично ползване.
Според Асоциацията, законопроектът противоречи на член 5.2. на Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година, доколкото лишава авторите от компенсационно възнаграждение за свободното използване на техните произведения.
От АП в прав текст питат ЕК относно предстоящите санкции, които ЕК предстои да наложи на българската държава във връзка с готвената промяна в закона, целяща да обслужи интересите на лобито на вносителите на копирна техника в ущърб на българските творци.
Отделно от това законопроектът нанася вреда на българската култура, защото лишава фонд Култура от постъпления, представляващи отчисления в размер на 20% от дължимите възнаграждения.
Асоциацията на писателите в България е писателска организация, регистрирана като организация за колективно управление на авторски права. В нея членуват утвърдени и актуални автори по по-младото поколение, като Алек Попов, Ваня Щерева, Ясен Атанасов, Калин Терзийски.
 

По материали на Асоциацията на писателите в България
Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *