Белези от българин

|
На 24 ноември в книжарница „Хеликон” се проведе бургаската премиера на романа „Белези от българин”, с подзаглавие „Истинската история на Спас Господов” от Антон Баев.
Книгата, дело на Издателска къща ”Хермес”, е единадесета поред в творческата биография на писателя. Интерес предизвика фактът, че една книга на балкански автор се представя от друг балканец – Хюсеин Мевсим, д-р по филология на Анкарския университет. В неговия анализ, който впечатли публиката със своята задълбоченост, имаше и такива мисли: "Спомените – това са вид белези, а белезите на българина го уеднаквяват с другите балканци.” „Авторът татуира с нож и белязва българина, показва какъв е той, без да търси отговора защо е такъв.”
Критикът подчерта експерименталния характер на творбата. По отношение на жанра и двамата – критик и автор – бяха единодушни, че всичко, което надвишава 80 страници и има претенции, че побира света, е роман.
В книгата, според многозначната авторова измислица, името на героя Спас Господов, убит и възкресен седем пъти върху страниците й, се употребява 681 пъти – сам по себе си достатъчно показателен факт, че тя „не е като другите”.
Дори беглото й разгръщане дава представа за нейната фрагментарно-есеистична и провокативна „природа”. Тя предизвика оживена дискусия сред публиката, която отправи множество въпроси и към критика, и към автора.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *