Британски съвет България закрива библиотечната си дейност от ноември 2009

|
Oт ноември 2009 г. Британски съвет България ще преустанови библиотечната си дейност. По-голямата част от фонда ще бъде дарена на местна библиотека, с което ще се предостави сигурен достъп до нея. До 1 ноември библиотеката ще работи с досегашното си работно време.
На страницата на Британски съвет - България е публкувано изявлението на Тони Бъкби, директор на Британски съвет България, относно закриването на библиотека. В него се казва:
"Възнамеряваме да дарим по-голямата част от библиотечния ни фонд на местна библиотека, с което ще предоставим сигурен достъп до него. До края на м. октомври т.г. Британски съвет ще изпрати допълнителна информация за новото местонахождение на нашата колекция.

Решението да затворим библиотеката е основано на нуждата да пренасочим ресурси и осигурим максимално време и средства за нашите проекти и за новия начин на работа, в съответствие с модернизираната роля на Британски съвет в Европа. През последните години ние започнахме да се оттегляме от имиджа си на традиционен културен институт, работещ върху отношенията между две държави, и се насочихме към изграждането на по-динамични и гъвкави културни отношения. С това ние представихме новото поле на действие на Британски съвет с основен фокус върху работата по регионални и глобални проекти и програми, които да допринасят за изграждането на дългосрочни отношения и връзки между България, Обединеното кралство и други европейски държави.

Ние ще продължим да работим с нашите български партньори, в това число министерства, културни институти, учители, артисти, неправителствени организации, с медиите, както и с международни агенции и институции и ще разширим нашите партньорски мрежи за споделяне на идеи и практики. Нашата работа ще бъде насочена към младите хора в България и ние ще предлагаме програми за засилване на междукултурния диалог, стимулиране на толерантност към различията и развиване на умения за иновации и повишена конкурентноспособност.

Ние ще продължим да подкрепяме нашите курсисти, като изградим за тях и техните родители нов ресурсен център, който ще предлага разнообразни материали и помагала за изучаване на английски език."
 

По материали на Британски съвет БългарияКоментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *