Български акцент на 75-ия конгрес на ПЕН в Линц, Австрия

|
Представители на 72 страни се събраха от 19 до 25 октомври 2009 г. в австрийския град Линц на пореден конгрес на световната организация на писателите, есеистите, новелистите, основана още през 1921 г. в Лондон.
Българските участници Георги Константинов, поет и председател на П.Е.Н.- център България, и писателят-издател Георги Гроздев получиха специална покана за участие в дискусията “Литературата и силата на географията”. Повод за това бе една българска книга, донесена от София за библиотеката на ПЕН, каквато е традицията.
Водещият професор Уйлиям Джонтсон от Канада говори за сборника с интервюта на Георги Гроздев с писатели от полуострова “Откриването на Балканите”, издаден на английски. В книгата има интервюта и портрети на Генчо Стоев, Исмаил Кадаре, Вера Мутафчиева, Драгослав Михайлович, Бесник Мустафай, Ана Бландиана, Ивайло Петров, Иван Иванович, Йордан Радичков. Балканската литература е интерпретирана и видяна през погледа на едни от най-големите й писатели. В кафе-ресторанта на Шлосмузеум, Линц присъстваха представители на трийсет страни и повечето се запознаха лично с книгата. Делегати от Хърватия, Белгия, Австрия, Англия взеха думата.
Другият модератор на дискусията г-н Емил Брикс, заместник-министър по културните въпроси във външното министерство на Австрия, също постави акцент на изданието и отбеляза, че заглавието “Откриването на Балканите” изразява най-същественото по темата и е ключ за разбирането й. Той акцентира на нуждата от откриване на другия в смисъл на истинско преоткриване. Той и проф. Уилям Джонтсон отговориха положително на поканата за интервю специално за читателите на списание “Литературни Балкани”.
По време на дискусията стана дума и за “Национализмът и балканските писатели”, мото на конференция, организирана от Българския П.Е.Н. - център в Балчик преди една година на 7-10 октомври 2008, за което съобщение направи Георги Константинов.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *