Български библиотеки участват в международен проект

|

В американския щат Айова се проведе шестседмичен семинар по линия на проект за международен обмен. В него участваха представители на няколко български библиотеки, сред които и Мариана Узунова от Бургаската регионална библиотека „П. К. Яворов“. Тя сподели за „Словеса“ впечатленията си от опита, придобит в САЩ за работата на някои обществени библиотеки, както и това какви издания на български ще четат вече в Конгресната библиотека във Вашингтон.


 
Сътрудничеството между българските и американските библиотеки започва през 1996-97 г., когато представител на библиотечната асоциация в Колорадо влиза в контакт с представители на Съюза на библиотечните и информационни работници в България.
Първият етап от това сътрудничество се реализира между седем български и седем американски библиотеки в щата Колорадо. Партньорските взаимоотношения между тях са на ниво кореспонденция, обмяна на опит чрез Интернет и чрез взаимни гостувания, обмен на книги.
През миналата година в България идва председателят на Ресурсен център за международна дейност в щата Айова, чийто централен офис е в град Еймс - един от големите градове на щата. Най-общо дейността на този център е насочена към осъществяване на връзки между американската нация и останалата част на света и особено с представители на бившите социалистически страни в различни сфери.
Центърът защитават проект „Обмен на библиотечен опит: пътища на взаимно сътрудничество. Развитие на обществени информационни услуги.“ Той получава финансиране от Бюрото по образование и културни дейности на Държавния департамент на САЩ. Това поставя и началото на втори етап от проекта за българо-американско сътрудничество в областта на библиотечното дело — между няколко български библиотеки и библиотеките в щата Айова.
Сред българските библиотеки са регионалните на Бургас (партньор Публичната библиотека в Сидър Рапидс), Варна (Публичната библиотека в Еймс), Пазарджик (Публичната библиотека в Сиу сити), Разград (библиотеката в град Нютон) и читалищна библиотека от Сливен (която си партнира с библиотеката в Пела).
При осъществения обмен през май тази година, голяма част от престоя в САЩ е именно в тези библиотеки. Има и специален семинар-практикум в щатската библиотека в Де Моин.
В обмена през април и май тази година, заедно с още 11 библиотекари от страната, участва и библиотекарката от Регионална библиотека „П. К. Яворов“ в Бургас Мариана Узунова.
След завръщането си тя споделя придобития опит от библиотеките, които са особено полезни като Обществени информационни центрове. Един от основните принципи, на които се основава подборът на книги в тях, е обратната информация с читателите. Те оставят информация за книгата, която желаят да прочетат и това е сигнал за този, който прави подбора на книгите, по електронен път да направи заявка със специална разпространителската фирма. Естествено, заявка се прави и по идващите каталози още преди отпечатването на книгите.
Едновременно с новопостъпващите книги, библиотеката напускат други по-стари вече издания. За тях се грижат доброволци, обединени в групи „Приятели на библиотеката“ — едно безкрайно необходимо звено за всяка публична библиотека. Те помагат на доброволни начала при организирането на голяма част от инициативите.
Приятелите на библиотеката отделят поне по два часа на ден целогодишно и се грижат да намерят собственици за по-старите книги, на които да ги предложат на по-ниска цена. Два пъти в годината се правят и огромни разпродажби.
Всички процеси в библиотеките в Америка са компютъризирани, самото обслужване — също. Библиотеките в по-малките градове са свързани по електронен път с общ каталог в централния град.
Във всички библиотечни сгради са създадени прекрасни условия за читателите, включително и за работа с децата. Тя включва и зали за игри и слушане на приказки, в които библиотекарките се преобразяват в разказвачи, а зад параван оживяват герои от куклен театър. Стелажите са ниски и цветни и върху всички тях има най-различни по форма и вид играчки. Въобще същинското занимание с децата като с читатели започва от 2-3-годишна възраст и това е много възпитателно. Много интересен за всички е моментът с връчването на първата читателска карта — това е един вълнуващ ритуал на съприкосновение с книгите, на който присъстват всички близки и приятели.
В библиотеките има и зали, където могат да се провеждат презентации на фирми и всякакви други обществени събития. Всички услуги са безплатни за гражданите. Основната част от бюджета на библиотеката идва от местната община. Той се формира така, че да включва и техническото обновяване, и нови софтуерни продукти, и програми за децата.
Положително е, че библиотеките имат фондове за всички общности, които се срещат там. Например в Сидър Рапидс има голяма унгарска общност. Те имат също и музей, и библиотека към него. В други библиотеки са започнали да комплектоват литература за хърватски емигранти. За България има издания, но на английски — пътеводители, речници, история.
Това може да послужи за пример на бургаските и на българските библиотечни работници въобще за набиране на фонд не само на английски, немски, френски и руски, а и на съответните езици за общностите, които живеят в региона.
Библиотеката в Бургас, макар и затруднена финансово, би намерила начин да комплектува такива издания, стига да има книгопечат, смята Марияна. Но това би могло да стане и по някакъв международен обмен или на държавно и национално ниво поне за депозитните библиотеки.
„Имах възможност по време на Националния ден на законодателството, да бъда във Вашингтон и да се убедя как членове на Американската библиотечна асоциация участват в правенето на промени в законодателството в защита на читателските интереси“, разказва Мариана.
„Сенаторът и кметът са наши слуги, всеки гражданин е важен“, казват американските библиотекари. И усилията им дават резултати.
Марияна е отнесла в кметството и библиотеката в Сидър Рапидс цветен книжен албум и история на България, издания за забележителностите по Черноморието, Бургас и за библиотеката — на български и английски, плакет на 100-годишната бургаска библиотека и представяне на България, градовете и библиотечното дело в страната на CD.
А в Конгресната библиотека във Вашингтон вече ще четат стихосбирката „Пейзаж от думи“ на Христо Фотев, романа „Елада Пиньо и времето“ на Керана Ангелова и публицистичната поредица „Лица“ на Румяна Емануилиду.
„Хората, поне тези, с които аз общувах — колеги и приятели на домакините бяха любопитни да научат колкото може повече за България и проявиха жив интерес да я видят на място, да посетят и туристическите обекти. Още през тази есен или следващата пролет представители на библиотеките от щата Айова ще посетят България по линия на съвместния обмен.
Голяма статия в местната преса на Сидър Рапидс — „Вестникът“ представя бургаската библиотекарка Мариана Узунова и това, което е полезно да се знае за Бургас и устройството на библиотечното дело в този край на България.
Остава целта — българските библиотеки да станат реални информационни центрове, които да се радват на подкрепата на правителството и на разбирането на обществените лидери в демократичното общество.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *