“Бърза литература” – нова поредица за съвременни български автори

|
Издателство "Жанет - 45" представи с тройна премиера новата си рубрика "Бърза литература" в зала 3.2 на НДК на 17 декември.
Тома Марков представи трима млади автори, произнасяйки кратко въведение, изпъстрено с високопарни и пропити със самочувствие фрази. Стефан Иванов представи своята стихосбирка "Гинсбърг срещу Буковски в публиката", като прочете поемата си "Поема от лятото". Радослав Парушев прочете разказ от сборника си "Никоганебъдинещастен". Много по-интересно беше представянето на част от романа на Момчил Николов "Hash Oil". Авторът чете повествователната част, а диалозите звучаха от тонколоните в различно забързан или забавен ритъм, което допълнително допринасяше за възприемането на текста от публиката. Особено показателни за романа бяха смехът на публиката и бурните ръкопляскания на почти пълната зала - нещо не особено обичайно за последна премиера за деня. Докато на Стефан Иванов и Радослав Парушев ръкопляскаха предимно хората, които очевидно бяха техни приятели и фенове, то Момчил Николов беше аплодиран от цялата зала. Четенето беше разнообразявано с музиката на Алън Гинсбърг в оригинал и в изпълненито на Теодора Николаева. Неясно поради каква причина, Тома Марков реши да занимае публиката с едно свое стихотворение.
Обявеният предварително в информацията за премиерата Константин Кацарски (БлубаЛу) участва само в озвучаването. Няколко думи каза и художничката на книгите Надежда Ляхова.
Авторите благодариха предимно на издателство "Жанет - 45" в лицето на неговата собственичка Божана Апостолова, която традиционно дава трибуна на новата българска литература.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *