В Ясна поляна започна Национален симпозиум по скулптура в дърво

|
Поредното 18-то издание на Националния симпозиум по склуптура в дърво беше открито в сряда вечер в приморското село Ясна поляна. Негови организатори са Община Приморско, Кметство Ясна поляна и Съюза на българските художници.
За поредна година Националният симпозиум по склуптура в дърво “Ясна поляна” ще бъде с международно участие. Съгласно определения статут на симпозиума, участие в него ще вземат общо 5-има автори. Четирима от тях са българи, а един е чужденец от Македония. Творците са избрани след прецизна селекция.
Съгласно предварително обявения регламент за участие в симпозиума, художниците е трябвало да представят до 31 май мащабирани макети в дърво и гипс, автобиография, както и снимки на свои предишни реализирани участия в национални и международни пленери. Изискването към българските автори е и да са членове на СБХ.
За първи път тази година пленерът стартира с малко по–различен регламент и освен определените петима творци, участие в него като гости ще вземат и други творци от страната и чужбина. Сред тях е Левана Синкелщайн от Израел, която бе сред основните участници в пленера през 2005 година.
След приключването на тазгодишното издание на симпозиума, произведенията ще останат на разположение на кметство Ясна поляна и Община Приморско и ще бъдат монтирани в откритата галерия в централната част на с. Ясна поляна.
Тазгодишното издание на националния симпозимум ще продължи до 31 юли. Паралелно с него в Ясна поляна се провежда детски пленер под надслов “Странджа - гората в моя живот”.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *