Говорите чужди езици? Наемете си събеседник

|
На 26 септември по повод Европейския ден на езиците Гьоте-институт, Френски институт и Британски съвет провеждат съвместна инициатива "Европейци в разговор" .
На този ден освен обичайното заемане на книги, списания, информация на аудио-визуални и дигитални носители, трите центъра предлагат и една уникална "библиотечна оферта". Носители на езика от съответните страни ще могат да бъдат "заемани" за разговор – в непринудената атмосфера на библиотеките - с разхладителни напитки и музика. Така интересуващи се млади българи ще имат възможността да получат по-добра представа за Германия, Франция и Обединеното кралство – в директен контакт да научат "от първа ръка" нещо повече за, например, мирогледа, стила на живот, всекидневието или професионалното развитие на хора от други страни. И докато разговарят по тези теми, ще могат да приложат най-свободно езиковите си познание в реална ситуация.
По този начин библиотеките на трите институции дават скромния си, но последователен принос на истински културни средища и места за учене, даващи възможност за получаване на разнообразна информация за съответните европейски страни и за Европа. Библиотеките този път ще бъдат видени от друга гледна точка – като живи и отворени организми, а не като "прашни" архиви.
В Гьоте-институт предлагат германци "за заемане" от 10.00 до 19.00 часа. Във Френския институт предлагат французи за разговор от 11.00 до 18.00 часа, а Британски съвет предлага запознаване с културата на Обединеното кралство и Ирландия от преподаватели от Учебния център към Британски съвет от 11.00 до 12.00 часа.
 

По материали на Гьоте-институт, Френски институт и Британски съвет.
Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *