Готов е “Наръчник за оцеляване на художника”

|
На 25 февруари в Евро-Български културен център беше представен "Наръчник за оцеляване на художника" - издание на "АВС проект".
Справочникът съдържа книжно тяло и CD-ROM и от месец март ще се разпространява на символична цена. Той е резултат от поредица семинари и арт-панаир, осъществени с подкрепата на Програма МАТРА на холандското Министерство на външните работи, Холандската фондация за източноевропейски проекти СТУП, Съюза на холандските художници и медийни професионалисти и Източноевропейския фонд към Културна фондация "Принц Бернард”. В края на 2004 г. участници от Проект АВС учредиха българска фондация GMT+2, която всъщност издава настоящия Наръчник.
Общо 84 художници, професионалисти от сродни области и представители на Министерство на културата са завършили успешно интензивните курсове на "АВС проект" по съществени проблеми, отнасящи се до общественото и икономическо положение на българския художник.
Книгата е разделена на 11 глави, във всяка е поместен кратък текст от българските и холандски обучители. Весела Радоева, Паула Кауенховен, Фреек Блумърс, Красимир Дечев, Емил Марков и Рене Беекман насочват вниманието от страниците на Наръчника към акценти от своите презентации в семинарите.
Приложения CD-ROM съдържа още материали по темите от семинарите, както и безплатен легален софтуер.
Сред въпросите, които се разглеждат, са: писане на проекти, мениджмънт, връзки с обществеността и маркетинг, набиране на средства, юридически норми, данъци, работа в мрежи, изграждане на екипи, международни отношения в културата.
Илюстрациите са на една от участничките в семинарите –
художничката Aнна Симеонова, която е и автор на корицата на книжното тяло. Дизайнер на кутията и оформител на цялостния пакет е художникът Александър Алексиев.
След приключването на този проект в Холандия вече е започнала работата по проект АBС-2.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *