Две български пиеси в Ню Йорк

|
Пиесата на Теодора Димова "Невинните" (по романа й "Майките") и "Приятнострашно" на Яна Борисова ще бъдат представени на Фестивала на жени драматурзи от Централна и Източна Европа в Ню Йорк. На 28 януари е театрализираният прочит - с екип от режисьор и актьори - на "Невинните", а на 4 февруари - на "Приятнострашно", и двата прочита ще се състоят в Генералното консулство на България.

Инициативата е на  ImmigrantsТ Theatre Project , представил над 250 пиеси с международни екипи. Фестивалът на драматургията на авторки от Централна и Източна Европа е посветен и на 30-годишнината на Съюза на жените професионалисти в театъра (League of Professional Theatre Women). На форума ще бъдат представени осем нови пиеси, написани през последните пет години - от България, Чехия, Унгария, Румъния, Сърбия и Словакия.

Заглавията са избрани заради художествените си качества, новаторството, наградите, които са спечелили, и защото според организаторите ще са интересни за американската публика.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *