Детска галерия – инициатива за подкрепа и поощряване на детското творчество в Бургас

|
Бургас вече има своята Детска Арт Галерия. Носи името "Де’арт" и се намира на ул. „Лермонтов” 30. Тя е място, където децата ще споделят със света постиженията си в областта на изобразителното и приложно творчество и ще общуват помежду си като млади автори, свободно изразяващи своя вътрешен потенциал.
Създателите на галерията споделят:
Изкуството е най-универсалният език на Земята, а творчеството е най- чистият израз на любовта. В него няма място за съперничество и надпревара. Неговата универсалност сваля всички прегради и е най- директния начин за комуникация. Творчеството е най-чистото отражение на вътрешния свят. Чрез него можем да открием, изследваме и променим себе си, да проявим любовта, радостта и порива към съзидание. Ние израстваме чрез това, което създаваме.
Талантът в изкуството се развива още от ранна детска възраст, като се насърчава и доизгражда. Детският талант носи самородна красота, но без подкрепата на възрастните развитието му е трудно, дори невъзможно. Всяко дете има нужда да погледне в очите на възрастния, като в огледало и да открие себе си, да открие уникалните си дарби, което да го направи уверен, знаещ и можещ човек. За да се изяви дарованието е нужна сцена, публика и подходящо представяне.
Създаването на галерията е нашият начин да благодарим на децата, че ги има и носят толкова много радост. Това е един от начините да дадем своя „десятък” за бъдещето. Ако всеки един от нас започне да дава част от своите доходи или труд, за да помогне на развитието на някого или нещо, повярвайте ни света ще бъде едно много по- добро място за живеене.
Първата експозиция на галерията включва картини и приложно изкуство на изявени бургаски школи, някои от които с дълголетна традиция: Школата по мозайка на Райна и Енчо Рачеви, Школа “Батик” на Златка Бобева, Школа “Керамика” на Кольо и Иван Арабаджиеви, Ателиетата на Красимир Зинин и Денислав Белчев от ОДК, паралелките по изобразително изкуство от училищата “Св. Св. Кирил и Методий”, “Братя Миладинови”, “Елин Пелин” с преподаватели Таня Стоянова, Дотка Калъчева, Алла Стоянова, Дарина Колева, читалищните школи на Вили Колева и Поля Зенгинова, школите на Мария Шурелова, Ира Йотова и други. Години на упорит труд и едно прекрасно обединение в обща изложба, представяща талантите на Бургас.
Талантът е първото необходимо условие за изкуство, а изкуството е просто една прекрасна, спонтанна и истинска форма на общуване. Детската непринуденост е чист потенциал и извор на несравнима жизнена сила. А тя ни е нужна, на обществото и на всеки един от нас, за пребъдване на нацията и на човечеството.
 

По материали на организаторите
Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *