Димитър Тончев – три в едно

|
В бургаската галерия „Неси” своите творби показа художникът Димитър Тончев – живописец, монументалист, педагог. Картините му са по-скоро експерименти - добре премислени и осъществени в рамките на неговия оригинален стил.
Дали раздробява или усложнява формата, дали я спазва или абстрахира, дали работи смело и категорично с основните цветове или с техните производни, това зависи единствено от целта, която си поставя и нагласата, която си изработва, за да постигне тази цел – заредена с драматизъм или пасторално спокойствие творба, провокираща мисълта или направо предизвикваща радост.
Талантът на Димитър Тончев намира най-прекия път до душата на зрителя. Затова зрителят не е затормозен и озадачен, а общува с неговите картини леко и приятно. И заглавията им са такива, че отключват и индивидуалната представа на човека за изобразения обект: Музика, Детски сън, Празник, Св. Николай Чудотворец, Енигма, Приказка и други. В такъв смисъл картината се довършва в съзнанието на този, който я съзерцава.
Изкуството е мъдрост и неутолим копнеж по красота и съвършенство, казва художникът, и не пропуска да отбележи, че посвещава творбите си на Бургас – този удивителен град на творци и отзивчива, компетентна публика.
Докато разглежда картините, човек има чувството, че пред очите му се завърта един цветен калейдоскоп и почти не забелязва как гледната точка на Димитър Тончев към това, което го заобикаля, става и негова – започва да възприема света в мажорна, оптимистична тоналност.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *