Димчо Дебелянов: непрежалим и незабравим

|
На 2 февруари в Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" се състоя позакъснялата премиера на юбилейния сборник с нови научни изследвания за поета на белоцветните вишни по случай 120 години от рождението му. (Позакъсняла - по откровено финансови причини. Иначе годишнината на поета бе чествана още през 2007 г.).

Сборникът е издание на Института за литература при БАН и издателство "Захарий Стоянов". Съставители са ст.н.с ІІ ст. д-р Свилен Каролев и н.с. І ст. д-р Людмила Хр. Малинова. Книгата съдържа докладите, изнесени на научна сесия, състояла се на 18 юни 2007 г. в София. Авторите са Милена Цанева, Петър Велчев, Иван Гранитски, Едвин Сугарев, Петко Тотев, Симеон Хаджикосев, Елка Димитрова, Свилен Каролев, Вихрен Чернокожев, Лора Шумкова, Пламен Дойнов, Тодор Петров и Славимир Генчев и Дойчо Иванов - съответно бивш и настоящ уредник на къща-музей "Д. Дебелянов" в Копривщица. Вечерта бе водена от Людмила Малинова.

Г-жа Малинова изказа благодарност на авторите, чиито изследвания са направили възможно издаването на подобен сборник. В експозето си тя с по няколко думи представи същината на всяка от разработките и подчерта, че всички те имат повече или по-малко приносен характер по отношение на българското дебеляноведие.

Както пише в предговора от редакторите, "творчеството и животът на Дебелянов са обект на нов изследователски поглед. В научните доклади присъстват различни теми. Обект на научен интерес са разностранността на неговия талант в поезията, хумора, сатирата, естетическите и философските му търсения и важни етапи на съзряването му, ролята му в развитието на националната ни литература, европейските аспекти и съизмеримост на изключителното му художествено наследство, нестихващата и до днес притегателна сила на неговата личност."
Д-р Каролев - другият съставител и редактор, също говори за сборника, като сподели и някои лични свои вълнения (Каролев е син на Дебеляновата племенница и литературовед Димка Каролева, дъщеря на Илия Дебелянов - брат на Димчо, взел дейно участие при пренасянето на тленните останки на поета от Демир Хисар (Гърция) и препогребани в Копривщица през 1931 г.).

Актьорът Вели Чаушев вдъхновено рецитира безсмъртната Дебелянова елегия "Да се завърнеш в бащината къща". Свои мисли и вълнения споделиха Тодор Коруев - главен редактор на изд. "Захарий Стоянов", и Славимир Генчев.

На представянето присъстваха мнозина от включените в сборника литературоведи, известни поети и писатели, ценители на Дебеляновата поезия, журналисти.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *