Европеизъм и модернизъм в НДК

|
На 30 май в зала 7 на НДК се откри изложбата "Българската литература - срещи и диалози със света". Проявата е в рамките на Салона на изкуствата по програма "Писмена" и е съвместно с Националния литературен музей.
Всъщност може би по-правилно е да се каже, че проявата е на Националния литературен музей, а НДК не е осигурил кой знае какви добри условия за сътрудничество - експозицията ще бъде изложена само три дни (до 2 юни). Таблата, показващи документи на известни български писатели, свидетелстващи за техните връзки, отношения и пътешествия из различни страни, са само 13 и до едно преставят копия. Музеят разполага с 36 табла, които обаче не можете да видите, тъй като от НДК се отпускат средства за излагане само на 13. Няма средства и възможност за осигуряване на охрана, така че не можете да видите и изключително ценните оригинали. Остава само да повярваме, че изложбата наистина е голяма и представителна, по думите на Румяна Пашалийска, и да обърнем внимание на посланията, които се отправят към нашата съвременност. При откриването беше наблегнато на предстоящото влизане на страната в Европейския съюз и на факта, че в културно отношение присъединяването отдавна се е извършило. Авторката на изложбата, г-жа Люблина Желева, обяви вкспозицията за открита и обясни, че са показани културните контакти на нашите творци, както и литературните отражения на странстванията им в Европа и по света.
Композиция, озаглавена "Европеизмът и модернизмът в българската литература" и подготвена от проф. Петър Петров, представи творби на редица поети, сред които Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Николай Лилиев, Гео Милев, Христо Ясенов, Теодор Траянов, Емануил Попдимитров, Кирил Христов, Атанас Далчев, Елисавета Багряна. Стиховете прозвучаха в изпълнение на Арсения Стойчева, абсолвенти от театрален колеж "Любен Гройс" и художествения им ръководител Петър Петров.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *