Защита на душата

|
В Хартата за правата на човека да бъде включен казус за защита на Душата. Тя да не бъде анатемосвана от която и да е религия и гражданският закон да се освободи от думата “враг”.
 
На 10 декември, в Дома на техниката се състоя тържество по случай 56 годишнината от ратифицирането на Хартата за правата на човека. Интересното и различното в това тържество, беше идеята на Ваклуш Толев за добавянето на нова клауза в Хартата – а именно за права на Душата.
От 6 години на този ден Ваклуш Толев отбелязва 10 декември не само като ден за Права на човека, а като ден за Защита на Душата. През 1998 г. е изпратена и като официално предложение до ООН, Комисията за правата на човека.
Тържеството започна с обръщение към човека, обществото, държавите и планетния поселник; към ООН, ръководителите на религиозните и културни институти; и Институциите за защита правата на човека. Ваклуш Толев предлага анатемата да бъде премахната от уставите на религиозните институции, а понятието враг да се изхвърли от употреба в социалната ни даденост. “Така ще се пази духовната цялост на човека от оскърбление и убийство чрез словото, защото за душата нито острието, нито което и да е оръжие имат сила. Приложената анатема - проклятие и отлъчване, е най-тежката лична духовна покруса и най-оскърбителната характеристика за националния и исторически дух.
Със същата отрицателна енергия е наситено и понятието враг, употребявано в светските взаимоотношения. Враг е социално проклятие!”
В словото си богослова постави няколко въпроса в разгръщане на тезата си: Добродетел ли е анатемата? Защо да се брани този фанатизъм? Имаме ли дързост, за да представим на света една нова идея?
“Свещен е човека, а не институцията”, казва той, с което дава право и основание да се променят законите на Институцията.
“В Третото хилядолетие човечеството не може да влезе и с отрицателната радиация на понятието враг. Обичай врага си! рече Христос, имайки предвид, както смених термина, събожника. В Третото хилядолетие човечеството влиза с нова нравствена таблица - няма зло, иманееволюирало добро; няма враг, има събожник.”
 
Да защитим Душата! Тя е една утрешна реалност.
 


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *