За хайку-романа на Петър Чухов

|
На 15 април в Унгарския институт с подкрепата на Българския хайку клуб, се състоя представяне на романа "Снежни човеци" от Петър Чухов.
Авторът сподели, че определението "хайку роман" с което често се описва творбата му, не е дадено от него, тя е заживяла, както много други текстове, свой собствен живот. Върху формата "хайку роман" разсъждаваха Георги Тодоров и Пламен Дойнов. Романът е фрагментарен на пръв поглед, но между отделните случки има преливане, подобно на епизодите от реалния живот. Всяка една миниатюра е и отделен разказ и по този начин се оформя мозаечната структура. Според Пламен Дойнов Петър Чухов е един от най-добрите стилисти сред съвременните разказвачи, за което голяма заслуга има поезията - като лаборатория на езика, тя играе роля на лаборатория на романа. В книгата се срещат и трите обикнати поетични персонажа - на детето, поета и лудия и чрез тази триада поезията доминира и изгражда романа. Множествеността, започваща още от заглавието, въвежда скритото послание на текста - че във всеки един момент можем да бъдем различни. Според София Филипова, романът може да се причисли към лирико-философската проза в хайку стил, или хайбун.
Последна за "Снежни човеци" говори Нина Кръстева, която освен своето виждане за творбата, сподели и впечатлението си от автора, един от десетте процента, според нея, талантливи автори в Българския хайку клуб. След края на представянето изказването й се коментираше повече от причината за събитието.
За романа съвсем кратко, но с чувство за хумор, разказа и "домакинът" - Дьорд Сонди.
 

Вижте и репортаж от предишната премиера на "Снежни човеци".


 


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *