Зелено кино за най-младите

|
Фондация “Европейски екологичен фестивал” организира „Зелено кино за най-младите” в Гьоте-институт България. Това е първата инициатива на фондацията в София след успешното приключване на 5-ия Международен екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век”, 10 – 12 юли, 2009, Копривщица. Събитието се организира в партньорство с Гьоте-институт България и Медийната програма за Югоизточна Европа на Фондация „Конрад Аденауер”.
В рамките на три дни от 28 до 30 октомври в Гьоте-институт ще бъдат показани наградени филми за най-младата публика от различните издания на единствения в България Международен екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век” за филми и телевизионни програми, посветени на екологията и опазването на околната среда.
Ще представим филми от четирите континента за измененията в климата и глобалното затопляне, преработката и унищожаването на битовите отпадъци, постиженията на най-новите еко-технологии, действията и ролята на природозащитните организации за опазване на биологичното разнообразие и природата, влиянието на човека върху екологичните процеси, както и филми за опазване на културното и природно наследство.
„Зелено кино за най-младите” се организира поради големия интерес на столичната общественост и най-вече на младите хора към съвременни екологични филми от цял свят, които всяка година участват в Международния екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век”. Продукциите са ориентирани към младите хора – ученици, студенти, академичната общност от цялата страна.
Целта на инициативата е да запознае и привлече вниманието на младите хора в България към съществуващите жизненоважни глобални и национални екологични проблеми и мерките, които се предприемат за тяхното разрешаване в отделните държави.

МЕЖДУНАРОДЕН ЕКОЛОГИЧЕН ФЕСТИВАЛ „ЗЕЛЕНА ВЪЛНА – 21 ВЕК”

Фондацията „Европейки екологичен фестивал” организира ежегодния Международен екологичен фестивал ”Зелена вълна – 21 век” с участието на филмови и телевизионни компании, продуцентски, рекламни и издателски къщи и агенции, неправителствени организации, електронни и печатни медии, експерти и представители на науката и изкуството, работещи по отразяването и решаването на проблемите на екологията и опазването на околната среда. Целта на фестивала е създаването на конкурентни филмови и медийни продукти, насочени към повишаване на екологичната култура и информираност на обществото, които допринасят за опазването на човешкия живот и природа. Основна цел на фондация “Европейски екологичен фестивал” е запознаване на обществото със съществуващите екологични рискове, пред които сме изправени, както и търсене на решения за тяхното преодоляване с помощта на медиите и на неправителствените организации.
Тази година в 5-ия Европейски екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век” участваха 105 продукции на най-големите световни филмови и телевизионни компании от 28 държави, както и водещите български телевизии, редица независими продуцентски къщи и екологични организации.
Работата на фондацията е свързана и с провеждането на редица екологични прояви и инициативи с широк диапазон на участие от страна на най-отговорни държавни и общински български институции, академични заведения и центрове, университети, екологични и правозащитни организации, водещи експерти в областта на екологията и медицината, електронни и печатни медии.

ЕКОЛОГИЧНИ ИНИЦИАТИВИ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ ЕКОЛОГИЧЕН ФЕСТИВАЛ”

• Организиране на единствения в България от 2005 г. досега ежегоден Европейски екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век” за филми и телевизионни програми, посветени на екологията и опазването на околната среда, 10 - 12 юли, 2009, Копривщица;
• Инициатива за учредяване на Нобелова награда за екология – Световна кампания на фондация „Европейски екологичен фестивал”, 2007;
• Българска световна инициатива за създаване на „Олимпийска гора” във всеки град домакин на Олимпийските игри, 2007;
• Международни семинари и дискусии по актуални екологични проблеми;
Медийно обучение на разследващи журналисти в партньорство с германската фондация „Конрад Аденауер”;
Засаждане на дървета във фестивалния парк „Зелена Европа”, Копривщица, с любезното съдействие на Държавната агенция по горите и община Копривщица;
• Състезание по еко бадминтон под егидата на Българската федерация по бадминтон;
• Международни фотоизложби на екологична тематика;
Конкурс за детска рисунка „Зелена планета”;
• Младежки екологични атракции и прояви;
Зелено кино: Седмица на екологичните филми в София с прожекции най-добрите екологични филми от 5-ия Европейски екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век”, Чешки културен център, София, 30 ноември – 6 декември, 18.00 – 20.00 ч., 2009.
 Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *