Златна колекция на ХХ век – проблеми на разпространението

|
На 11 април в Пресклуб БТА Асоциация "Българска книга" (бившата Асоциация на българските книгоиздатели, АБК) направи пресконференция на тема "Разпространението на книгите в България".
Основната тема беше рекламната кампания на вестниците "Дневен Труд" и "24 часа" озаглавена "Златна колекция на ХХ век". В кампанията всяка седмица заедно с вестника, читателите могат да закупят на обща сума 9 лева и книга. Първата книга в тази кампания ("Името на розата" на Умберто Еко) се даваше безплатно. Правата на преводите и произведенията в тази кампания се държат от испанската групировка "Медиа сат", която има договори за "киоскови права", нещо непознато за българския пазар досега.
Според представители на АБК в цялата тази кампания има много нередни моменти. Спорният момент е в това, че книгите се продават по сергиите без касов апарат, т.е. без касова бележка, което е забранено от българското законодателство. Освен това книгите се продават и отделно от вестниците (на сергиите собственост на "Вестникарска група България" Холдинг има касови апарати). Друг проблем, който беше загатнат от представителите на АБК е ниската цена, на която се продават тези книги, което се тълкува като нелоялна конкуренция.
Раймонд Вагенщайн, Председател на АБК, изрично потвърди, че Асоциацията няма нищо против подобно разпространение на книгите, стига то да става по законен начин.
Отворено писмо на АБК можете да видите на адреса на Асоциацията - www.bba-bg.org.
Раймонд Вагенщайн неколкократно спомена и желанието на книгоиздателите да бъде намален данък добавена стойност за книгите.
На пресконференцията присъстваха повече представители на Асоциацията, отколкото журналисти. От в. "Монитор" присъстваха няколко журналисти, които бяха и най-активни, но това е свързано главно с търсенето на скандал, с постоянните нападки на медиите на Петьо Блъсков срещи "Вестникарска група България", а не толкова с действителна загриженост за българското книгоиздаване.
Така и не стана ясно има ли изход от това положение и какъв е той. Държавните органи нехаят за проявите на крайните разпространители на вестници, които са закононарушителите в случая. За съжаление в България има много нарушения на законите, които остават без последствия. От друга страна едва ли може да се очаква от потребителите да се възмутят от по-ниската цена, на която могат да се сдобият с хубави книги. Грозното в случая е, че една добра идея - да се поощри четенето на книги в България, е на път да бъде покварена.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *