Излезе от печат книгата „Въведение в теорията и практиката на църковната музика” от Хрисант от Мадит

|
Излезе от печат един дългоочакван от богословските и музиколожките среди превод на основополагащото за източното църковно пеене съчинение на музикоучителя Хрисант от Мадит „Въведение в теорията и практиката на църковната музика”. Настоящото издание публикува теоретичния трактат писан от Дирахийския митрополит Хрисант, отпечатан през 1821 г. и предшестващ неговата „Голяма теория на музиката” (издадена през 1832 г. в Триест).
Това е първия български превод на този основополагащ труд, който се стреми максимално да запази спецификата на Хрисантовия текст и възприетата в него музикална терминология, извън опитите за сближаване с установени в западноевропейската музикална теория термини (по принцип преводна нагласа, която има своето оправдание и смисъл). Т.е. желанието на преводача е преводът на "Въведението" да бъде верен извор за музикалното мислене на епохата.
Преводът е дело на д-р Мария Капетаниу от Кипър, която е защитила своя докторат по музикология в Българската академия на науките и има специално отношение към България и Българската православна църква. В превода д-р Капетаниу е добавила коментари, които поясняват поправките, направени в началото на 19 век от другия голям музикоучител – Хормузий Книгохранител. Към текста на това най-важно за разбирането на реформата на Хрисант съчинение са включени текстове от д-р Капетаниу за сравнение на първата публикувана монография върху църковната музика на български език – „Гледалото” на Никола Триандафилов „Сливненец” (1848 г.), както и статия на известния гръцки изследовател на православната богослужебна певческа традиция Ем. Янопулос.
По мнението на първите докоснали се до изданието, то „трябва да бъде прочетено от всеки църковен псалт”.
Изданието е подготвено от Енорийски издателски център „Свв. Кирил и Методий”, който обаче не е получил все още становището на Богослужебната комисия на Светия Синод на БПЦ и по тази причина с надлежно благословение на духовния старец на преводача и разрешението на настоятелството на столичния храм правата за издаване по молба на д-р Капетануи бяха преостъпени на „Агенция КС”.
Авторът-преводач с признателност и обич посвещава своя труд на ст.н.с. І ст. д.изк. Елена Тончева.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *