Изложба “Макс принт” в Бургас

|
Модерна концептуална изложба MAX PRINT задържа бургазлии в залата на СБХ на ул. „Александровска” 22. По дефиниция "print" означава следа, отпечатък от изображение (черно-бяло или цветно) в или върху повърхност посредством натиск. Изложените творби са не само продукт на нови технологични възможности, а и нов начин на комуникация, адекватен на съвременното светоусещане-активен, директен и мащабен.
Петимата художници – Дарина Пеева, Иво Бистрички, Красимир Зинин, Светозар Бенчев и Стойко Сакалиев са подготвили кратки текстове, в които представят своята концепция. Творбите, създадени изцяло или частично посредством технологията на печата, имат особено излъчване.
„Мащабността на изображението постигам с прилагане на широкоформатен дигитален печат” - уточнява Стойко Сакалиев. Негова е идеята за тази изложба, която близо половин година ангажира творците. Така се получава експозиция, съвършено различна от традиционна графика - „изкуство, адекватно на времето и проблемите, в които живеем”.
В своите композиции Дарина Пеева създава „вид хибриди, смесвайки човешки и животински части, които всеки зрител може да определи за себе си като човешки или нечовешки”. Създадените от нея образи не изказват мнение, а само визуализират представите ѝ от натрупаната информация в областта на генетиката.
За Красимир Зинин избраната от него абстрактна посока на изказ е търсена. „В знаковия изобразителен изказ е компресиран простия, сюблимен смисъл на изконни значения - квадрат, кръг, триъгълник" - споделя Зинин със зрителя.
В кратко експозе Иво Бистрички припомня митичната история на цар Минос, съпругата му Пасифея и бог Посейдон. Акцентът в творбите му е поставен върху бика като символ на „мъжкото начало в природата, соларната сила, свещена за всички небесни богове”.
Представените творби от Светозар Бенчев - професор в НХА, „акцентират върху промяната на гледната точка, превръщаща обичайни предмети в натоварени с различно значение „обекти”. Така провокираният зрител става активната страна, която ”допълва, преоткрива и преосмисля анализирания обект, влизайки в ролята на „съавтор” - пише Зарко Бенчев.
Полифоничното звучене на нетрадиционната изложба кара зрителя да разгледа творбите отново и отново, обогатявайки ги със свободата на своето мислене.
 

Радка БАЛЕВА
Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *