Изложба на новоприетите членове на СБХ

|
На 31 януари на три етажа в сградата на ул. Шипка 6 в столицата Съюзът на българските художници откри изложба с творби на новоприетите си членове.
Изложбата откри председателят, проф. Ивайло Мирчев, който накратко обясни процедурата, резултатите, същността и целите на СБХ.
От 264 кандидатствали през последната сесия, управителният съвет на Съюза е утвърдил 170 човека. Процедурата за прием е сложна и тежка, минава се през 3 етапа, а и не е всяка година.
В изложбата преобладава живопистта, следвана от скулптурата, представени са и творби от областа на графичния дизайн, текстила, реставрацията и т. н. - до 6 февруари можете свободно да видите произведенията. Заслужават си!


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *