“Из Мала Азия” на Васил Кънчев на турски език

|
През последните десетилетия, особено в големите историко-географски и административни центрове на Турция като Истанбул, Анкара, Измир, Бурса и др., все по-отчетливо се очертава една тенденция, която се изразява в събиране и архивиране на материали, свързани с миналото, и съответно – възкресяващи "паметта" за града и областта. В това отношение съвсем заслужено внимание се обръща на пътеписите от чужди автори, чиито сведения и описания притежават изключителна стойност.
В повечето случаи тези изследвания се водят и спонсорират от департаментите по култура към съответните общини и области, но, разбира се, съществуват и частни инициативи. Сред тях би следвало да изтъкнем заслужаващите адмирации усилия и старания на бурсенския всекидневник "Olay" ("Събитие"), в лицето на поета и журналиста Нахит Каябашъ, който два пъти през годината издава луксозното списание "Bursa’da Yaşam" ("Животът в Бурса") с обем над 210 стр., в които преимуществено се публикуват материали, осветляващи страници от миналото на първата столица на Османската империя и околните селища.
След като в предходния си брой изданието публикува в превод на Хюсеин Мевсим голяма част от пътеписа на Нанчо Донкин (псевдоним на Никола Начов) "До Бруса и назад" (книгоиздателство "Факел", 1934), водещ автор в новия брой (юни, 2007, стр. 62–98) е Васил Кънчев (1862–1902) – дългогодишен учител, просветен деятел и екзархийски инспектор в Македония, народен представител и министър на народното просвещение в кабинета на д-р Стоян Данев – с пътеписа си "Из Мала Азия", който се появява за пръв път в сп. "Български преглед" (кн. 8, 1899). В творбата на В. Кънчев, чието подзаглавие е "Пътуване към българските колонии" се натъкваме на ценни сведения и наблюдения за социално-аграрното и демографско-просветно състояние на днешните Мудания, Бурса, Караджабей, Бандърма и Гьонен в края на XIX век. Преводът на текста, както и представянето на Васил Кънчев, е осъществен от Хюсеин Мевсим.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *