Как да преоткрием знанието?

|
Най-сетне в книжарниците може да бъде намерен един наистина превъзходен и изчерпателен труд, който проследява как еволюират центровете на знанието – от Античността до дигиталната епоха. Иън Макнийли & Лиза Улвъртън представят и развиват „От Александрия до интернет: да преоткриваш знанието” (ИК „Изток-Запад”) с професионализъм, увлекателност и вещина, а книгата им е едновременно провокативна и образователна разходка из социалното и информационно съзряване на човешката цивилизация.

Авторите на „От Александрия до интернет” са хора, които отлично съзнават в какъв свят се намират. Днес живеем в един от циклично повтарящите се периоди в световната история, когато настъпващите все по-мащабни промени в икономиката, културата и технологията повдигат и щекотливи въпроси за производството, опазването и предаването на знанието. Как да се адаптираме към променящите се условия, за да сме сигурни, че ще се възпроизведем и като култура? Какви нови институции са ни нужни, за да организират и предават знанието в неговата цялост? Анахронизъм ли са конвенционалните библиотеки? Как да се промени традиционният университет? Все така ли ще живеем с очакването, че научният прогрес ще подобри нашия живот? С какво електронните медии допринасят за производството на знание и неговото разпределение в слово и образ?

Иън Макнийли & Лиза Улвъртън задават и още един фундаментален въпрос: каква светлина може да хвърли историята върху тези въпроси? Те пишат, че „вместо да се притесняваме къде би ни отвело знанието в бъдещето, ние искаме да припомним драмата и динамиката, съпътствали неговото търсене в миналото. Искаме да покажем колко различен, вълнуващ, а нерядко и опасен е бил интелектуалният живот за хората, сблъсквали се с подобни предизвикателства преди стотици и дори хиляди години. Над всичко, което са научавали, е тегнела угрозата да бъде изгубено и забравено, било поради неприязънта на тези, които са се бояли до смърт от новите идеи, било поради чистото нехайство на други, на които пък не им се е занимавало с опазването на колективната цивилизационна памет.”

„От Александрия до интернет” е важна книга, която дискутира и решава важни проблематики, а съдържанието може да послужи като стабилна основа за културното, интелектуално и дори социално самочувствие на читателите – не обаче самочувствие с национални или расови, а с чисто общочовешки характеристики. Което е и най-важното условие за всяка автентично и естествено развита индивидуалност!
 

По материали на "Изток-Запад"Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *