Капките думи в Мрежата на Индра

|
На 10 септември в Созопол се състоя премиерата на най-новата книга на Едвин Сугарев “Мрежата на Индра”.
Това е неговата двадесет и първа книга, стихосбирка, събрала 99 стихотворения. Нито едно от тях не носи заглавие и почти никое не е редактирано след написването. Съставител на “Мрежата на Индра”, издадена от “Алтера”, е Борис Христов.
Книгата представи чрез критически разсъждения и интерпретации Петър Чухов. Едвин Сугарев илюстрираше твърденията с примери, като четеше част от стиховете си. Той разказа и историята на написването на стихосбирката – подбрана от близо 500 стихотворения, възникнали спонтанно от нещата и тишината, заобикалящи къщата на поета в Рударци. Той започнал да ги пише, когато решил да вземе участие във втория конкурс “SMS поезия”, който всъщност спечели през 2005-а година.
Красиво оформената стихосбирка в джобен формат съдържа красиви стихове също в малка форма, но чието голямо съдържание Петър Чухов интерпретира като засягащо значителни теми. Най-много творби, по неговите думи, са посветени на смъртта, вечността и словото. Той посочи и редица паралели с източната философия и мнозина световни поети.
За метафизиката на словото при Едвин Сугарев и надстройката на хайкуто въздействащо говори и Богдан Богданов.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *