Кирилица и /или латиница= интернетица?

|
Кирилица и /или латиница= интернетица? Този дебат по фестивално радио “Аполония” беше есенната премиера на предаването “Контекст” на РФИ с водещ Тони Николов. За пета поредна година Радио Франс Ентернасионал поема функциите на фестивално радио по време на празниците “Аполония”.
Дебатът бе предизвикан от факта, че България е страната, на която се пада историческата мисия през 2007 година да вкара кирилицата в ЕС. В същото време у нас, включително под натиска на Интернет, мнозина смятат, че ще се стигне до паралелизъм кирилица-латиница. Доц. Михаил Неделчев “защити” кирилицата с аргумента, че Гърция запази своята азбука, въвеждайки я върху еврото и официалните документи, без с това да накърни своята евроинтеграция. Що се отнася до “латинизацията” на кирилицата, Михаил Неделчев припомни, че това е възнамерявал да прави още Ленин в 20-те години на 20 в., така че едва ли това е някаква особена модернизация. Писателят Димитър Бочев застъпи обратната теза: искаме или не, след едно-две поколения българската словесност ще е “латинизирана” и проблемът е как да се прехвърлят на латиница текстовете на българската литература. Проф. Владко Мурдаров прогнозира, че в бъдеще ще отпаднат някои букви като ь, щ, ю и я, а с оглед на преводимостта на европейските документи ще се научим да използваме по кратки думи. Кирилицата е писмото на славяните – подчерта в специално интервю за “Контекст” писателят Вук Драшкович (външен министър на Сърбия и Черна гора), който се спря подробно на делото на Караджич, въвел равната употреба на кирилица-латиница в Сърбия. Но кирилицата е в нас, каза Вук Драшкович, споделяйки, че винаги се подписва на кирилица зад граница, дори на чековете и финансовите документи.
 
Представители на "Словото" или на друга организация, реално работеща в интернет пространството не присъстваше. В предишен материал обяснихме колко безсмислен е този дебат...


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *