Книгата на старите поети

|
Издателство „Сиела” представи своята поетична антология „Последните”. Тя съдържа стихове на дванадесет поети, родени след смъртта на Сталин и творили през 80-те години на XX век.
Творците, намерили място в нея, са Румен Леонидов, Златомир Златанов, Едвин Сугарев, Кирил Мерджански, Миглена Николчина, Илко Димитров, Ани Илков, Георги Рупчев, Владимир Левчев, Ангел Ангелов - Джендема, Борис Роканов и Данила Стоянова. „Духовен баща” на колектива и основна движеща сила на приятелския и литературен кръг е поетът Иван Теофилов. Негов е и предговорът на антологията.

Представянето на книгата бе отбелязано със скромно, но творчески активно поетическо събиране. Един по един авторите прочетоха свои и чужди стихотворения, говориха за тогавашния режим, за своето поколение, за изкуството, вживяха се в амплоато на философи, използвайки сложни думи, и се хвалиха един друг. Вечерта започна и завърши с музикални изпълнения - началото бе сложено от група „Гологан”, а финалът - от един от двайсетте избрани, Ангел Ангелов - Джендема.

Духът на вечерта може да се обобщи в едно изречение на Миглена Николчина - „Тогава ние шепнехме на универсален език право в ухото на Бога”.

Бе показана своеобразна приемственост, като бяха поканени млади поети - Иван Ланджев, Стефан Тодоров и Мина Стоянова да прочетат стихове съответно от Кирил Мерджански, Георги Рупчев и Данила Стоянова.

Като връстница на част от стихотворенията в антологията, си признавам, че не ги разбирам. Не разбирам и защо е нужно да се издават отново стихотворения от преди 30 години, след като по-голямата част от избраните поети творят и в момента. Нито какво е по-специалното на осемдесетте години, които не съм изживяла. Не разбирам и защо писането и четенето на поезия трябва да се случва единствено като приятелско събиране, достъпно сякаш за ограничен кръг от хора. Пред себе си имам книгата „Последните”. Дано тя ми даде отговорите...
 

Десислава Гичева
Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *