Книга за Константин Костенечки на турски език

|
През февруари Издателска къща "Kapadokya", която се намира в Анкара, издаде книгата на д-р Хюсеин Мевсим "15. Yüzyıl Bulgar Yazarı Konstantin Kosteneçki’nin Stefan Lazareviç’in Yaşamöyküsü Başlıklı Yapıtı" ("Житието на Стефан Лазаревич" от Константин Костенечки – български книжовник от XV век"), която бе посрещната с голям интерес от академичните кръгове в Турция, по-конкретно от специалистите по балканска, средновековна и османска история, а така също и от славистите.
В книгата за първи път на турски език се предлага обзорна характеристика на старата българска литература, както и на житието като най-представителният й жанр. След разделите за биографията и творчеството на Костенечки се преминава към анализа на "Житието на Стефан Лазаревич" от гледна точка на продължаването на агиографската традиция и новаторските елементи в него, доближаващи го повече до биография от модерен тип, в който е отразена и преломната за Балканите епоха от края на XIV и началото на XV век. Д-р Хюсеин Мевсим предлага и пълния превод на този изключително ценен исторически и литературен извор, чиято обективност и достоверност произтича от факта, че намиращият се в близкото обкръжение на сръбския деспот български книжовник е бил пряк свидетел на описваните в житието събития и личности. Хюсеин Мевсим възнамерява да издаде в отделна книга на турски език откъси и фрагменти от други творби (летописи, жития, похвални слова...) на старата българска литература, които представляват важни източници за първоначалния период на османската експанзия на Балканите.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *