Книга с избрана поезия от Роман Кисьов в Република Македония

|
Известното издателство от Скопие „Макавей” пусна на македонския книжен пазар книга с избрани стихотворения на Роман Кисьов, озаглавена „СЛОВОТО ПАСТИР”.
Изданието е спечелило конкурс за субсидия на Министерството за култура на Р Македония. Директор на издателството е известният и у нас поет и преводач Бранко Цветкоски. „Словото Пастир” е с обем 136 стр., в книгата са включени стихове от всички издадени до сега стихосбирки на Р. Кисьов. Избор, „препев” и послеслов – Ефтим Клетников. В своя послеслов със заглавие: „Поезията на Роман Кисьов: или амалгама на духовното и екзистенциалното”, Клетников отбелязва: „Това е поезия и поетика на една осветлена и свята онтология, на една съзерцателна личност, чието познание и интуиция се напояват от кажи-речи един-единствен извор – изворът на святото. Но тази единственост ни най-малко не е неин недостатък, а нейно предимство... (...) Тя не е естетична, а екзистенциално духовна. Кисьов не е само духовен, или, както каза на премиерата на неговите „Гласове” Светлозар Игов, „небесен поет”, но той е в добрия смисъл и екзистенциален поет, който не се отказва от болката и страданието на човека на земята. (...) Той е теургически поет, поет на тайната, на мистичното чувствуване на микро и макро-космоса, както и на тяхното религиозно познание, но е също така и поет на човешкото падение, на пра-греха и страданията, които произтичат от него.”


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *