Когато рамките са тесни за мечтите…

|
Ако този петък сте минали покрай Мини­стер­ство­то на обра­зо­ва­нието и науката, със сигурност сте се натъкнали на група млади хора. Може би не сте им обърнали внимание, но може и да сте се вгледали в тях. Тогава със сигурност сте разбрали, че за мечтите на тези млади хора няма рамки.
На 24. ноември в сградата на МОН се събраха наградените участници от Националния конкурс за есе “Когато рамките са тесни за мечтите”. Конкурсът се организира вече пета поредна година и е отворен за всички ученици от 8 до 12 клас, като в интерпретацията на жанра няма ограничения. Партньор на МОН в изданието на конкурса през тази година е Община Каварна в лицето на кмета на общината г-н Цонко Цонев.
Журито с председател големия български режисьор проф. Крикор Азарян и членове Георги Господинов, Алек Попов, Любомир Кюмюрджиев и Христина Христова е получило повече от 600 творби на участници от цялата страна. От всички тях с оригинална субективна позиция, изразителност и чистота на езика са се отличили седем текста.
Церемонията по награждаването се проведе във фоайето на петия етаж в сградата на МОН. Тя бе открита от Христина Христова - началник отдел Дирекция “Образователна и културна интеграция”, която поздрави всички наградени и даде думата на зам.-министърът на образованието Мукаддес Налбант. Тя от своя страна поздрави всички наградени и сподели, че искрено завижда на учителите на победителите в конкурса, които имат удоволствието да работят с толкова надарени деца. Г-жа Налбант е прочела голяма част от постъпилите за конкурса есета и сподели впечатлението си от смелите мечти на участниците, като им пожела да разбият рамките и да стигнат звездите.
След нейните думи Алек Попов – писател и директор на Дома на детската книга – обяви първата наградена участничка - Екатерина Борисова от ЕГ “Акад. Людмил Стоянов”, гр. Благоевград, която е заслужила с есето си специалната награда на сп. „Родна реч“. Екатерина, както и другите наградени, получиха като награда освен дипломи, удостоверяващи успеха им в конкурса, новия брой на списание „Родна реч“ и книгата на Боян Биолчев „Амазонката на Варое“. Беше обявена и следващото отличие - специалната награда на Община Каварна спечели Мирослава Христова от Политехническа гимназия “Найден Геров”, гр. Лом.
Последва изказването на председателя на журито проф. Крикор Азарян. Той сподели, че докато е текло оценяването на есетата в конкурса, е бил в болница. Там той е прочел постъпилите произведения и се е натъкнал на такива, които са му помогнали да се вдигне на крака. Неговата специална награда отиде при Екатерина Карабашева, ученичка от 73 СОУ “Владислав Граматик”, гр. София.
Постепенно се стигна и до най-важната част – обявяването на класирането на първите три места. На трето място е Деница Тонева от Пловдивската образцова математическа гимназия “Акад. Кирил Попов”, а на второ - Явор Сивчев от 134 СОУ “Димчо Дебелянов”, София. Първа награда спечели Виктория Раловска, ученичка в СОУ “Васил Левски”, гр. Бяла Слатина. Класираните на първите три места получиха към своите награди и парични награди.
Последното обявено отличие беше специалната награда на МОН – преносим компютър, който бе присъден на Димитър Добриков, ученик от Професионална Гимназия по селско стопанство “Царица Йоанна”, гр. Пазарджик. След прочитане на откъси от произведенията всички присъстващи се убедиха, че есетата на наградените участници наистина се отличават с богат език и оригинална позиция.
След приключване на церемонията авторите на най-добрите творби бяха поканени на малък коктейл, където имаха възможност да разговарят с членовете на журито, както и с другите наградени.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *