Колко е важно да бъдеш културен – осми кинофестивал в Балчик

|
Фестивалът "В двореца" - Балчик, отново ще е място за срещи, които ще водят до промяна не само във филмовите, но и в културните среди на страните от черноморския регион.

Наложил се като най-значимото и престижно културно събитие, фестивалът "В двореца" вече не е само място за среща на професионалистите в областта на киното, но и на културния мениджмънт и маркетинг.

Между 19 и 26 юни в романтичния Балчик ще се съберат представители на международни фестивали, директори на национални центрове и продуценти, за подписването на Пакт за културно сътрудничество, обединяващ фестивалите от Черноморския регион, в партньорство с филмовите фестивали в Котбус, Триест и Берлин.

Пактът за културно сътрудничество ще включва и създаването на обща стратегия за развитие на културата и превръщането й във важен приоритет за страните от черноморския регион. Гости и участници в "В двореца" ще имат възможността да се запознаят със стратегиите прилагани в страни с традиции и опит в културната политика и мениджмънт като Германия и Италия. Чрез съвместна експертна работа на международните специалисти, фестивалът "В двореца" ще се стреми към подобряване на условията и средата за създаване на културни събития и продукти в България, Румъния, Грузия, Украйна и Турция и успешната им реализация.

Чуждестранните делегати ще бъдат на разположение със своята компетенция на посетителите на фестивала, записали се за участие в образователната програма FILMER FORGE, давайки им възможност в продължение на 8 дни да обменят опит.

В изграждането на единна концепция за развитието на културата, усилия ще обединят световни експерти, сред които Тамара Татишвили - директор на грузинския национален филмов център, Бернд Будер - консултант на международните филмови фестивали във Висбанаден и Котбус, Елена Джуфрида - заместник президент на асоциацията Alpe Adria Cinema и програматор на Фестивала в Триест, Лучано Глор – филмов продуцент от Германия с опит в маркетинга, Тудор Джурджу – директор на Международения Филмов Фестивал в Трансилвания и президент и генерален директор на румънската телевизия SRTV в периода 2002-2009, и Олга Журженко – продуцент от Украйна.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *