Конкурси

 • На 140-годишнината от руско-турската освободителна война е посветен конкурсът, организиран от Съюза на българските писатели, Фондация „Устойчиво развитие за България”, Литературния институт „М. Горки”, филологическия факултет на МГУ „М. В. Ломоносов” и в. „Литературная газета” с подкрепата на посолството на България в Русия.

  Жури в състав Боян Ангелов, Надя Попова (координатор), Андрей Андреев, А. Н. Варламов, В. С. Модестов, М. Замшев, С. Ф. Дмитриенко (координатор), ще определи лауреатите.

  В конкурса могат да участват автори, пишещи на български и руски, независимо от местоживеенето им. Приемат се само непубликувани творби (и в Интернет също) – всеки участва с едно произведение.

  Конкурсът е за проза – във всички жанрови форми – с обем не повече от 20 000 знака, тематично свързани с историята на българо-руските културни и исторически връзки.

  Класират се по шест финалисти от всяка страна.

  Успоредно с това ще се отчете и конкурс за преводачи от руски на български и от български на руски за филолози до 35 години – студенти, аспиранти, млади хора, владеещи български и руски език (не се разглеждат преводи по подстрочници). Предоставят се преводи на художествени произведения от български на руски и от руски на български (разкази или части от повести и романи) на български и руски писатели, публикувани след 1953 г. в обем не повече от 15 000 знака. Ще бъдат определени по шест финалисти от всяка страна. Те превеждат по жребий произведения на български и руски прозаици, определени в краткия списък на финалистите от конкурса за писатели. За информация всеки преводач получава всички текстове на финалистите. Приемайки условията за участие в конкурса, преводачите приемат и задължението за безплатен превод на произведението, както и приложените към него материали (сведения за автора и рецензии за произведението му) – за предстоящата публикация. Сред преводачите-финалисти се определят победители от всяка страна, които получават парична награда. Всички преводачи-финалисти получават сертификат за участие в руско-българския литературен конкурс.
  Журито определя победители сред българските и руските прозаици – по 4 човека от всяка страна:
  Първа награда – 1000 евро, втора награда – 500 евро, поощрителни премии – по 250 евро на всеки финалист.
  За преводачи – по 4 човека от всяка страна:
  Първа награда – 1000 евро, втора награда – 500 евро, поощрителни премии – по 250 евро на всеки финалист.
  Финалът на конкурса ще се проведе в СОК „Камчия” (16 участници) под формата на литературен семинар по проблемите на съвременната проза и художествения превод (края на септември – началото на октомври 2017 г.). Издръжката на участниците е за сметка на приемащата страна. Транспортните разходи се осигуряват от организаторите по най-икономичната тарифа.

  Срокове за провеждане на конкурса: Първи етап – до 30 юни 2017 г., втори етап – до 1 септември 2017 г.
  Произведенията на финалистите ще бъдат публикувани в двуезичен сборник.

  Условия: Материалите за конкурса се изпращат по електронната поща до 30 май 2017 г. включително, разпределени по файлове по следния начин:
  1/ Заявка за участие (без заявка материали не се приемат, наличието й означава съгласие с условията на конкурса); в заявката се вписват фамилията, собственото и бащино име на автора на произведението, датата на раждане, пощенския адрес на местожителство, телефона и електронната поща.
  2/Кратка автобиография и списък на публикациите
  3/Конкурсната работа
  След изпращането на материалите трябва да се получи потвърждение за получаването им.
  Материалите да са написани в Microsoft Office Word, формат doc, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14, кавички «елхичка». Страниците да са номерирани, на титулния лист да се напише: фамилията, собственото и бащиното име на участника, псевдоним (ако се използва в случая), заглавието на произведението. Представените за конкурса творби не подлежат на хоноруване, рецензиране и връщане.
  Преводачите, желаещи да вземат участие в конкурса, представят материалите в следните отделни файлове:

  1/ Заявка за участие (без заявка материали не се приемат, наличието й означава съгласие с условията на конкурса); в заявката се вписват фамилията, собственото и бащино име на автора на произведението, датата на раждане, пощенския адрес по местожителство, телефона и електронната поща;
  2/Кратка автобиография и списък на публикациите
  3/Оригиналът на преведеното произведение и собствения превод. Образецът ще бъде представен на сайта на СБП и този на Литературния институт „М. Горки”.
  Материалите за участие в конкурса изпращайте на адрес: sbgp@abv.bg

 • Национален конкурс за поезия „В полите на Витоша”

  През 2017 г. Дирекция „Култура” на Столична община провежда 11-то издание на Националния конкурс за поезия „В полите на Витоша”.

  Стихове се приемат до 20 май, включително. Конкурсът е анонимен и на свободна тема.

  Право на участие имат автори на възраст над 18 години.

  Всеки автор може да участва с не повече от три непубликувани стихотворения.

  Стихотворенията се изпращат в пет екземпляра, в запечатан плик, а в малък запечатан плик се прилагат лични данни (трите имена, дата на раждане, адрес и телефон за връзка). Авторите до 25 г. възраст следва да поставят знак “25” на големия плик.

  Авторитетно жури ще оценява стиховете на кандидатите, а резултатите ще бъдат обявени през месец юни.

  Награди:

  . Първа награда – 800 лв. и малка пластика
  . Втора награда – 500 лв.
  . Трета награда – 300 лв.
  . Съпътстваща награда за млад поет до 25 години – 300 лв.

  Краен срок за изпращане на творбите – 20 май 2017 г., включително, (важи датата на пощенското клеймо) на адрес: София 1000, пл. „Славейков” № 4, Столична община – Дирекция „Култура”, за конкурса „В полите на Витоша”.

  Материали не се връщат.

  За допълнителна информация: тел. 02/ 987 06 39.

 • 40 години Национален конкурс за поезия

  Община Поморие и читалище „Просвета 1888” обявяват

  Национален конкурс за поезия “От заник слънце озарени алеят морски ширини”

  ЯВОРОВИ ДНИ – 2017 от 6 до 8 юли
  Творбите (до 10 стихотворения) в 3 екземпляра изпращайте на Адрес: 8200 – Поморие, ул. “Княз Борис І” № 51 (конкурс за поезия)

  Конкурсът е анонимен. Запечатайте и поставете в големия плик , малко пликче с трите си имена, телефон и адрес за връзка.
  Краен срок – 30 юни 2017 г. (валидно е пощенското клеймо на плика)
  Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 8 юли 2017 г.

     

РЕЗУЛТАТИ

 

 

 

Това е само табло за обяви. “Словеса” и сдружение “Словото” не отговарят за невярна информация, подадена от организаторите на съответния конкурс.

strong/li

/li

/strong