Конкурс “София в един кадър”

|
София в един кадър” е проект на Сдружение с нестопанска цел „КЛАС-А”, който съдейства за преоткриване на културната специфика на столицата и предвижда организиране на конкурс за видеоклип в един кадър, представящ града през погледа на младите хора.

В рамките на проекта участниците ще имат възможността  да създадат и представят собствената си визия за София и нейния културен облик. Проектът ще насърчи опознаването и популяризирането на важни за младежите културни забележителности и ключови места, както и разработването на идейни видео материали. Проектът „София в един кадър”  цели атрактивното представяне на града.
Най–добрите клипове ще бъдат събрани на DVD и разпространени до организатори на изложби, събития, културни организации, туристически агенции и други заинтересовани страни. В рамките на проекта е създадена платформа за видео споделяне между младите хора - http://sofiainoneframe.com/.

Изискванията към участниците:

Да бъдат на възраст между 18 и 30 години.

Клипът не трябва да бъде по–дълъг от 5 минути.

Клипът да бъде заснет само в един кадър, с големина до 200 MB.

Очакваме видео предложенията до 18 август 2013 година на електронен адрес http://sofiainoneframe.com/.За повече информация – можете да посетите и страницата във Фейсбук: „София в един кадър”.

Проект „София в един кадър”  се реализира с  финансовата подкрепа на Столична община Програма  „Европа” 2013 и подпомага кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата – 2019 г.

Конкурсът се организира от Сдружение с нестопанска цел „КЛАС-А”.
Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *