Към ада или към рая – отговор дава Христо Карастоянов

|
Пловдивското издателство „Жанет-45“ на 22 май, направи мащабна промоция към настоящия панаир на книгата, на последния роман на ямболския писател Христо Карастоянов „Аутопия: Другият път към ада“. Официалната презентация беше дело на Иван Гранитски, който съвсем интригуващо и изключително компетентно изказа своето мнение, определяйки книгата като „най-модерната, като форма, книга на новата българска литература“.
„Аутопията“ на Карастоянов е по-скоро едно гротескно-тъжно-смесено предупреждение на самия автор, към читателите. Предупреждение, което се отправя във вид наподобяващ фантастична приказка за загубените цивилизации, за боговете-получовеци, за андрогините, за приказните и незнайни герои. В романа са използвани множество културни реминисценции, десетки културни планове, които по един или друг начин карат четящия да се замисли. И именно в това се крие отговора - към ада, или не...


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *