Лауреатите от Студентския литературен конкурс Шумен 2004

|
На 28 май в Галерията на Студентския дом се проведе представяне и литературно четене на лауреатите от Националния студентски литературен конкурс "Шумен 2004".
Самото награждаване и обявяване на резултатите беше на 14 и 15 май 2004 г. в Шумен. Сега и в София, в рамките на Дните на студентската култура видяхме и чухме част от отличените.
Конкурсът се провежда за 29-ти път, като първият е бил през 1974 година, имало е прекъсвания, а догодина се очаква юбилейното му, 30-то издание.
Водещ на вечерта беше директорът на Студентския дом Пламен Дойнов. Първа свои стихове прочете Мария Македонска от Софийския университет "Св. Климент Охридски" (СУ), получила поощрение в раздел проза, и пооощрение на публиката за поезия. След нея пред публиката излезе Владислава Костова от НБУ, получила 3-та награда в раздел белетристика. Тъй като се колебаеше между два свои разказа, тя помоли публиката да избере между "Мутации" и "Сврака", проведе се гласуване, след това балотаж и в крайна сметка чухме разказа "Сврака".
Пламен Дойнов направи кратка ретроспекция на предишни книги, издадени от Академичния център за литература и култура, авторите на някои от тях и лауреати на предишни издания на конкурса също присъстваха в залата.
Яница Радева (СУ), носител на награта за книга от автор студент за стихосбирката си "Друг ритъм", прочете 3 свои стихотворения, след което на сцената един след друг излязоха част от екипа, получил също награда в тази категория - студентите от Литературен клуб "Боян Пенев", Шумен. Свои стихове, включени в сборника или нови прочетоха Тони Телалов, Веселина Виф Петрова, Антони Петров и Красимир Вардиев. В сборника им "(Не)вербална комуникация" има и много визуални текстове, активно участва при направата й и арт група "Завой".
След тях на сцената свои произведения прочетоха Теодора Иванова (СУ), Катя Белчева (ПУ) и Костадинка Лапкова (СУ). Камелия Спасова от СУ се хареса и на софийската публика със своя разказ, получил награда на публиката, присъдена след гласуване на литературното четене на 14 май. Наистина впечатляващ разказ, при това изпълнен много добре. Камелия прочете и свои стихове и беше една от малкото участнички, коите могат да четат свои произведения пред публика разбираемо. Но все пак на повечето това им е първа изява пред публика, надявам се да се научат по-нататък и да овладеят добре сценичното си поведение.
Последни свои стихове четоха Емил Христов от СУ, получил първа награда за поезия и Мария Чомакова от Шуменския университет, получила специалното отличие на Национален студентски дом. Те двамата са поканени да предоставят свои произведения, които Академичният център за литература и култура да издаде в отделни книжки, като част от наградата.
С това тържествената част приключи. След цял ден премиери и четения в НДК, тази студентска изява внесе малко свежест и ми показа, че сред студентите има немалко истински творци, които, надявам се, по-нататък ще видим и на изданията на Панаирът на книгата.Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *