Литературните премиери на Аполония 2009

|
В тазгодишното юбилейно издание на празниците на изкуствата "Аполония" литературните премиери заемат значителна част от програмата. На 30 август издателство "Сиела" представи две книги "в аванс", те все още не са на българския книжен пазар. В процес на последна редакция са "Мавзолеят" на Ружа Лазарова и "Марма, Мариам" на Теодора Димова.
"Мавзолеят" излиза за пръв път на френски, авторката е българска, емигрирала в Париж в началото на 90-те години на миналия век. Романът разкрива нейната гледна точка за годините комунизъм в България чрез съдбата на три поколения в едно семейство. С книгата си, сподели Ружа Лазарова пред рехавата публика в Художествената галерия, тя преживява своебразен катарзис, който самото българско общество все още е е изживяло - обговарянето на соц-периода и загърбването му. В края на представянето авторката прочете откъс от романа си и затвърди убеждението ни, че когато авторът няма дар слово в говоримата реч, е най-добре при подобни премиери четенето да се предоставя на талантливи актьори.
По друг начин стоеше представянето на "Марма, Мариам". Теодора Димова разказа накратко какво е подтикнало написването на текста - своеобразен преразказ на евангелските събития от съвременна жена. Липсата на православно възпитание във вече няколко поколения е двигателят на романа, чиято цел е да се доближи до младите. След като прочете откъси от предстоящото издание, авторката отговори на въпросите на публиката, което се превърна в оживена дискусия. От чутото - като текст и като обсъждане - става ясно, че книгата несъмнено ще предизвика интерес при появата си.
В последната августовска вечер Ицках Финци представи своята книга "Спомних си!", издание на ИК "Валентин Траянов". Издателството имаше още една премиера - на първи септември със "Субект и образ" на Атанас Атанасов, настоящ директор на Сатиричния театър, три пъти носител на наградата "Максим" и на един "Аскеер", актьор, режисьор, професор в Театралната академия. "Субект и образ" е в основата си научна книга, която съдържа и много информация за театрални личности и събития, портрети на Маргарита Младенова, Леон Даниел, Красимир Спасов, както и много интервюта.
По-късно същата вечер проф. Иван Илчев представи книгата на Симеон Радев "Строители на съвременна България" том 3. Публицист, дипломат и държавник, Симеон Радев написва "Строителите на съвременна България" в началото на миналия век. Първоначалното заглавие на този огромен труд е "Инвентар на политическите идеи в България", но авторът го променя, защото, според самия него, то предполага сухо изложение.
До края на Аполония 2009 предстоят още премиери на издателствата "Сиела", "Жанет 45" и "Алтера".


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *