Литературно четене и поетична антология за 135-годишнината на сп. “Читалище”

|
На 24 ноември с голямо литературно четене в зала “Големи кристали” на Националния музей “Земята и хората” бе отбелязана 135-годишнината от основаването на сп. “Читалище” – най-дълголетното българско списание. Представена бе и поетичната антология “България вовек”, в която са включени стихотворения от 75 съвременни български поети, свързани с читалищната идея и със съдбата на самото списание.
Водещи на вечерта бяха поетите Петър Динчев и Димитър Милов - съответно главен и заместник-главен редактор на списанието. На тържеството присъства заместник-министърът на културата поетесата Надежда Захариева, която поднесе приветствие от името на министъра на културата Стефан Данаилов.
Приветствия по случай годишнината бяха изпратени и от президента Георги Първанов, от Съюза на народните читалища, Съюза на българските писатели, Съюза на българските журналисти, Съюза на музикалните и танцови дейци и от други творчески съюзи и организации.
В последвалото литературно четене участие взеха някои от поетите, включени в антологията “България вовек”, между които Боян Ангелов – председател на Фондация “Читалище 1870”, издаваща списанието, Велин Георгиев, Георги Драмбозов, Романьола Мирославова, Воймир Асенов, Димитър Христов, Матей Шопкин. Вечерта завърши с изпълнения на поета с китара Славимир Генчев, след което всички пиха по чаша “135-годишно” червено вино в чест на годишнината и антологията.
Рождената дата на сп. “Читалище” е 1 октомври 1870 г. “След появата на първите български читалища (през 1856 г. в Свищов, Лом и Шумен, а после и на много други места из Българско), закономерно възниква идеята за излизането на издание, което да превърне духовността и културата в най-широкия смисъл на думата в своя основна тематика”, каза в словото си главният редактор на списанието поетът Петър Динчев. Родното място на сп. “Читалище” е Цариград, където по това време работят повечето от най-известните наши възрожденци, основали прочутото някога Цариградско читалище, като Марко Балабанов, Лазар Йончев (Екзарх Йосиф), Тодор Икономов, Драган Цанков, Петко Р. Славейков, Стефан С. Бобчев.
В програмната си статия в първа книжка Марко Балабанов обещава списанието да разнася като “пчела цветопитаема” знания по всички въпроси, засягащи живота и стремежите на народа, включително и “умствения напредък на Европа”.
Сред авторите на сп. “Читалище” личат имената на Найден Геров, Марин Дринов, Нешо Бончев, д-р Иван Богоров, Кръстьо Мирски, Гаврил Кръстевич, Васил Радославов, Павел Бобеков, Константин Величков, Стоян Чомаков, Добри Войников и много други.
През целия 135-годишен период особено място в списанието намира поезията – оригинална и преводна. Затова през 2000 г. редакционният екип отбеляза 130-годишнината му с поетичната антология “Свещникът да свети” (по едноименното стихотворение на Иван Вазов – един от първите сътрудници на списанието).
Спонтанно възникналият след това издание литературен кръг “Читалище” вдъхнови съставителите на първата антология да представят кръга с нов антологичен сборник, който в известен смисъл е своебразно продължение на “Свещникът да свети”. Заглавието “България вовек” е взето от стихотворението на Матей Шопкин “Сонет за България”.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *