Министри и медии подписаха Меморандум за популяризиране на книгата и четенето

|
На 13 декември в зала 3.1. на НДК по време на Коледния панаир на книгата министърът на културата проф. Стефан Данаилов, вицепремиерът и министър на образованието и науката Даниел Вълчев и председателят на УС на Асоциация “Българска книга” Йонко Йончев подписаха Меморандум за изработване на съгласувана информационна политика за популяризиране на книгата и четенето.
 

М Е М О Р А Н Д У М


 

между


 

МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА,
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА,
АСОЦИАЦИЯ “БЪЛГАРСКА КНИГА”
И
БЪЛГАРСКИ МЕДИИ


 

за изработване на съгласувана информационна политика, свързана с популяризирането на българската книга и четенето и с провеждането на съвместни дейности за утвърждаване на принципите на оон за правата на детето за достъп до творчески и културен живот


 
Ние, горепосочените институции, организации и медии, декларираме своето желание и готовност да обединим усилия в изграждането и провеждането на информационна политика, основана на европейските принципи за обучение през целия живот.
Водени от правото за равен достъп до знание, култура и информация на всички български граждани и с цел опазване на нашето културно наследство, засилване на интереса към книгата и четенето и преоткриване на духовността, подписваме настоящия меморандум, с който:
1.Обединяваме усилията си за информиране на нашето общество за всички дейности, които държавните и неправителствените организации предприемат, за да утвърждават българската книга като уникален културен продукт и за да възвръщат интереса към нея.
2.Декларираме своята готовност да направим достояние на обществото дейностите, свързани с реализацията на програмата “Четяща България”, а именно:
а) да възвърнем интереса към четенето и книгата в процеса на образованието и възпитанието на нашите деца;
б) да информираме за промените в нормативната база и уредба за книгата, с цел синхронизация с европейските практики;
в) да осигуряваме широко медийно отразяване на събития, популяризиращи книгата и четенето у нас;
г) да отразяваме международни прояви и събития в областта на книгата и литературата;
д) да информираме за литературните награди и конкурси в България;
е) да популяризираме най-значителните нови заглавия, като се отчитат читателският интерес и оценката на критиката;
ж) да провеждаме периодични срещи с представители на български медии с цел информиране на обществото за реализацията на Стратегията за устойчиво развитие на българското книгоиздаване и книгоразпространение в условията на евроинтеграция на Република България;
з) да информираме за европейските практики и норми, свързани с междукултурното сътрудничество и обмен на информация със сродни европейски организации;
и) да фокусираме медийния интерес към добри училищни и педагогически практики и дейности на читалищата и библиотеките;
й) да ангажираме обществото с проблематиката на българската книга и четенето, да стимулираме активно гражданско отношение чрез дискусии в медиите и излъчване на промоционални клипове и послания.
 
Меморандума подписаха и представители на някои български медии.
 
Идеята за изработване на съгласувана информационна политика за популяризиране на книгата и четенето е много добра, въпросът е доколко подписалите я ще могат да я реализират. Притеснителни бяха изказванията и на двамата министри за това, че имат предвид само хартиените книги. А се знае, че днес младите хора търсят информация предимно в интернет. Медия, която се пренебрегва както от книгоиздателите, така и от държавните институции. Защо трябва да се подпомагат само част от местата за четене?
Защо само учебниците до 7 клас са безплатни, а не за целия курс на средното образование? Защо не се осигурят безплатно и книгите с произведенията, изучавани в училище?
Притеснително е доколко това е инициатива за подпомагане на определен бизнес – този на книгоиздатели и книготърговци, а не реално подпомагане на книгата като културен феномен, като източник на информация, без ограничение в носителя.
За да се влезе в залата в която е Панаирът на книгата трябва да се плати вход. Дали тази такса поощрява четенето или просто е допълнително средство за печалба на организаторите?
Отново стана дума за премахването на 20% ДДС върху книгите или поне въвеждането на диференцирана ставка. Министрите обясниха, че това на настоящия етап е невъзможно. А аз се чудя дали ако се намали данъкът издателите ще намалят цените... Дали това е проблемът в търговията с книгите или ниската покупателна способност на населението?
По времето в което двама министри бяха в залата на Панаира на книгата си купих три книги от три различни щанда. За нито една от тях не получих касова бележка. Това европейска практика ли е? Само високият Данък добавена стойност ли е причината за укриването на доходи и печалби от страна на книготърговците?
Много медии подписаха меморандумът, но още повече бяха отразяващите церемонията, за които това беше повече политическо събитие, отколкото нещо свързано с културата. Обаче липсваха специализираните медии за култура и изкуство. Защо ли?
 
Тези и още много въпроси поражда този меморандум, дано след време намерим техните отговори. Все пак успех на инициативата!


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *