“Мисли” в “Малък морски театър”

|
С тези думи би могла да завърши една непредубедена оценка към новия спектакъл „Мисли” на „Малък морски театър” – Несебър, поставен от режисьора Владо Кецман по едноименната прозаична творба на поетесата Калина Тельянова.
Музикалното оформление е дело на популярния бард и поет Иван Ненков, а актьорското превъплъщение – на Марин Господинов и Таня Танева.
Споделеното в случая е по повод гостуването на театъра в Бургас и представянето на спектакъла в залата на Художествената галерия „Петко Задгорски”.
Приел камерната форма на театралната игра като изразно средство за извеждане експресивността на текста, режисьорът е предпочел и неговото монологично изпълнение от актьорите, постигайки най-главното: да ни направи съпричастни веднъж към „ Мисли”-те на авторката и, втори път, към вътрешния, интимен свят на личността, който, за жалост, не винаги добре разбираме.
Героите на драмата, макар и обозначени условно като Той и Тя, носят в себе си другото „Аз” – със съмненията, дилемите, болките, скептицизма, възторга, облечени в мисли, несподелени поради съображения, но реално съществуващи и търсещи равновесието на духа. Намерили своята защита в лицето на създателите на спектакъла, те излизат наяве, за да ни направят съпричастни към красотата на словото и театралната игра. Пластичната изящност на актьорите е не по-малко значим факт за изграждане цялостната естетика на спектакъла. Обредността в действието, очертана от облечените в бели ръкавици ръце и от сгушените като птици в дланите на актьорите запалени свещи, озаряващи лицата им, ни въвеждат изключително ефектно и емоционално в същината на посланието. Последното, поставено в рамката на една също така богата откъм своя метафоричен език музикална картина, потегля към нас, зрителите, за да ни накара да възкликнем: Интелигентно и вълнуващо! Браво!
 

Георги ЦъговКоментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *