Михаил Неделчев преизбран за председател на Сдружение на българските писатели

|
На 31 март 2006 г. в Столична библиотека Сдружение на български писатели проведе редовното си отчетно-изборно събрание.
В отчета си пред събранието председателят Михаил Неделчев посочи както високите творчески резултати на членовете на Сдружението и богатата му дейност в отделни области, така и незадоволителното организационно и финансово състояние, като очерта и конкретни перспективи за позитивно развитие пред писателската организация. Разискванията по доклада продължиха близо два часа. С изказвания се влючиха Иван Цанев, Йордан Попов, Цветанка Еленкова, Цанко Живков, Васил Кинов, Кръстю Пастухов, Митко Новков, Екатерина Йосифова и др.
Събранието избра за председател Михаил Неделчев за втори мандат. В новия управителен съвет влязоха още Митко Новков, Пенка Ватова, Пламен Дойнов и Румен Баросов.
Събранието направи промени в устава на Сдружението, като въведе длъжности на четирима секретари, съответно в областите международна дейност, поезия, белетристика, критика и хуманитаристика. По-късно бяха избрани: Рада Панчовска – секретар “Поезия”, Палми Ранчев – секретар “Белетристика”, Николай Аретов – секретар “Критика и хуманитаристика”, Цветанка Еленкова – секретар “Международна дейност”.
Бяха избрани 13 нови членове на Сдружението – Йордан Калайков, Яни Милчаков, Цанко Серафимов, Божана Апостолова, Иван Христов, Людмила Балабанова, Красимира Зафирова, Димитър Б. Димов, Иван Дойнов, Емил Енев, Стойчо Маджарски, Милка Стоянова, Дянко Дянов.
Новият офис на Сдружение на български писатели е на ул. Св. Иван Рилски 1 в София. Приемният ден е всеки четвъртък – от 10 ч. до 18 ч. Електронен адрес за контакти: pisateli@slovoto.org.
 

По материали на Сдружение на български писателиКоментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *