Мостовете на нашата съвременност

|
На 26 септември в тържествената зала на Института за литература към БАН се състоя честване на 70-годишнината на бележития наш литературовед Йордан Василев.
Много колеги и приятели на юбиляра се събраха, за да почетат своя учител, колега и приятел. Тържеството беше скромно, но изпълнено със съдържание. Вероятно вече е отминало времето на големите помпозни чествания, които имат само моментен блясък и после бързо отшумяват. Значимостта на една личност се измерва не по това, колко много шум се вдига около нея, а по тишината, която отзвучава след събитието. Много колеги, приятели и ученици на Йордан Василев споделиха в съвсем непринудена атмосфера свои спомени за случки, в които той се е проявявал не само като добър професионалист, но и като изключителен човек. Най-важното обаче си остава сборникът “Мостове”, съставен в чест на рожденика. Юбилеят се превърна и в своеобразна премиера на тази чудесна книга. Сборникът носи същия характер като тържеството, пределно личен, но способен на проправи мостове през времето. Главна заслуга за него имат Пенка Ватова, Нина Иванова, Огняна Георгиева-Тенева, но и множество други хора, свързани по някакъв начин с делото и личността на Данчо – както топло го наричат колегите му. Този празник беше повод не само да се вгледаме в един изключително пълноценен творчески път - онова, което Йордан Василев е написал за Елисавета Багряна, Иван Хаджийски, Симеон Радев и много други остава в златните страници на българската литература, този празник е и един повод да се вгледаме в себе си и сами да решим какво да пренесем през мостовете на нашата съвременност.
 

Иван Христов
Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *