Най-големият капитал на един народ ще бъдат идеите

|
На 18 февруари Ваклуш Толев и приятелите на списание „Нур” ще празнуват 13-ия рожден ден на списанието. Тържеството ще се състои от 13:00 ч. в зала „Мати D” на НДК. Освен разговор с автора и редакторите, журналистката от „Канал 1” Мира Бозева сподели, че на тържеството ще има и много изненади.
Числото 13 не е фатално за тези, които могат да понесат енергиите му, казва Ваклуш Толев и кани всички, които не се страхуват от знанието, да бъдат гости на рожденика.
Авторското списание „Нур” на Ваклуш Толев навърши 13 години. С издадените си 55 броя и общо над 5500 страници то е един неизчерпаем извор на идеи, концепции, теории. Много от тях след това поемат самостоятелен път като отделни книги на Ваклуш Толев: трилогията “История и теория на религиите”, “Седемте лъча на Еволюцията”, албума “Ден и Дом-Светилище на 13 поименни безсмъртни българи” и др. Скоро се очакват “Духовните дарове на България” и “Мъдростта в скрижали”.
Темите от страниците на списание „Нур” много трудно биха били наречени просто статии, те са цели студии с мироглед върху големите въпроси на битието: “Живот и Смърт”, “Социалното развитие и ритъмът на духа”, “Човекът – бъдещ бог и бъдеща вселена”, “Наука и Мъдрост” и мн. др. Идеите, вложени в тях, са не само проницателни тълкувания в областта на философията, историята, социологията, религиознанието, те са принос към бъдещето – визия за присъствието на човечеството в Третото хилядолетие.
„Нур значи светлина. Само светлината може да даде просветление!” Именно такова просветление е мотото на всеки брой на списанието: “Няма зло, има нееволюирало добро”. Една теза, която касае и личното, и социалното, и мировото битие и ги поставя върху нови фундаменти. Защото еволюцията съществува, човекът и светът се развиват и ние трябва да предоставим на другия правото и свободата да се променя към по-добро. В противен случай човечеството рискува да остане с дрипавата психология на инквизицията, вместо да посрещне предизвикателствата на новото хилядолетие – човекът е бог в развитие, казва авторът.
На страниците на списание „Нур” е публикувана доктрината на Ваклуш Толев за Йерархия на Духовните вълни. Доктрина, която за първи път в света дава принципите и етапите, през които минава еволюцията на човечеството. Именно тази теза впечатли световноизвестния български социолог академик Захари Стайков, за да направи едно забележително предречие. В своя последен научен труд той написа, че в бъдеще най-големият капитал на един народ ще бъдат идеите.
 

Лилия АнгеловаКоментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *