Научна сесия, посветена на Димчо Дебелянов

|
На 18 юни 2007 г. в Дом-музей „Ангел Каралийчев” в столицата се проведе юбилейна научна сесия по случай 120-годишнината от рождението на Димчо Дебелянов, организирана от Института за литература, секция „Нова и съвременна българска литература”, към БАН. Сесията откри завеждащ секцията ст. н. с. д-р Елка Трайкова, която води и следобедното заседание. Сутрешното бе водено от ст. н. с. д-р Свилен Каролев.
С интересни и задълбочени доклади в работата на сесията участие взеха видни български литературни изследователи, университетски преподаватели, издатели, учители, музейни специалисти - проф. д-р Милена Цанева („Към характеристиката на Дебеляновия лирически Аз”), Петър Велчев („Единствен като песента”), ст. н. с. д-р Вихрен Чернокожев („Хуморът на Димчо Дебелянов”), н.с. д-р Елка Димитрова (”Дебеляновата разблудна царкиня и символистичната душа”), н. с. д-р Едвин Сугарев („Раздвоеният Дебелянов”), Пламен Антов („Жал и дискурс в „Един убит”), Иван Гранитски („Националната съдба в поезията на Дебелянов”), доц. Михаил Неделчев („Дебеляновските места на паметта”), проф. д-р Симеон Хаджикосев („Фаустовски мотив в лириката на Дебелянов”), Славимир Генчев („Д. Дебелянов. Две истории: на един символ и на един превод”), Дойчо Иванов („Лобното място на Димчо Дебелянов”), Пламен Дойнов („Димчо Дебелянов през 1907 г.”), Лора Шумкова („Градът на Дебелянов”), ст. н. с. д-р Свилен Каролев („Дебелянов, Далчев и новата българска поезия след Първата световна война”), Тодор Петров („Бойните действия по долината на Струма в началото на октомври 1916 г. и гибелта на подпоручик Дебелянов”), Георги Киров („Черната песен на Димчо Дебелянов”), Петко Тотев („Че светли тайни дух прозря”).
Състоя се и кратка дисуксия по някои от разгледаните в докладите проблеми. Ст. н. с. д-р Елка Трайкова закри сесията, характеризирайки я като много полезна и с определен научен принос. Организаторите съобщиха, че директорът на издателство „Захарий Стоянов”, литературният критик Иван Гранитски, е поел ангажимент материалите от сесията да бъдат публикувани в отделен том.


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *