Новата книга на Боян Биолчев – „Летен сняг”

|
На 15 април в кафе-ресторант „Алма Матер” се проведе дългоочакваната премиера на новата книга на проф. Боян Биолчев. Съвместно с нея се проведе и коктейл в нейна чест. Голяма част от приятелите на проф. Биолчев от академичните среди, както и много негови почитатели бяха дошли да споделят с него този момент.
Книгата носи името „Летен сняг” и се издава от ИК „Жанет 45”. Тя представлява сборник с разкази – за живота, за изкуството, за любовта към тях. Просто един друг поглед върху нещата, един нов прочит на вече съществуващия свят. Новото издание бе представено от Дончо Цончев.
Проф. Биолчев в няколко думи изрази своята благодарност към Божана Апостолова за успешното случване на тази книга. След това той покани своя приятел Владимир Люцканов да прочете един разказ от книгата – „Зануляване”. Божана Апостолова от своя страна сподели радостта си да бъде издател на тази книга и след като официално закри срещата, покани всички гости и приятели да обсъдят „Летен сняг” и проф. Биолчев на чаша вино в приятната обстановка на кафе-ресторант „Алма Матер”.
Боян Биолчев има над 200 научни публикации – студии, статии, предговори, научни съобщения. Автор е на двайсетина белетристични книги:


– сборници с къси разкази („Пробуждане“, „Зуброва трева“, „Бюро намерени вещи през 2001 г.“, „Внезапна арена“, „Писма от рая“ и „Листа от ада“, „Държавата Урария“, „Усещане за България“, „Сладко нищо“, „Белег“);
– сборници с новели („Сапфир“, „Холтер-87“, „Мираж под наем“, „Нищо за
продан“);
– романи („Очите плачат различно“, „Сатурнов кръг“, „Амазонката на Варое“);
– книги за деца („Градината на чичо Блум“ и „Божко Еколожко“).
Автор е на филмови сценарии за игрално и документално кино („Войната свършва днес“, „Славянската цивилизация“, „Мъжка история“, „Тайната на дяволското оръжие“, „Вик за помощ“, „Раздяла за трима“, „Племенникът-чужденец“, „Леденият континент“, „Черно на бяло“ и мн. др.).


Роден е на 11.12.1942 г. в София, където завършва 7-ма гимназия, след което следва полска филология в Ягелонския университет в Краков, Полша (1962-1968), защитавайки магистърска степен при проф. Кажимеж Вика. От 1972 г. преподава сравнително славянско литературознание, история на полската литература, странознание на Полша и други дисциплини в СУ „Св. Климент Охридски“. Защитава докторска дисертация на тема „Драматургията на Станислав Виспянски, енциклопедист на неоромантизма“ (1978). Хабилитира се с книгата „Пътят на едно възраждане. Самобитност и европейски традиции в поезията на полския Ренесанс“ (1982). Става доктор на филологическите науки с труда „Отвъд мита. Адам Бернард Мицкевич – между осанката на народния пророк и Homo ludens“ (1996). Доцент е от 1982 г., професор – от 1996 г. и академик на Световна академия „Платон“ – от 2002 г. Заместник-ректор е на СУ „Св. Климент Охридски“ (1991-1993), ръководител на Катедра по славянски литератури (1992-1995), декан на Факултета по славянски филологии (1995-1999), ректор с два мандата на СУ „Св. Климент Охридски“ (1999-2003 и 2004-2007). От 1998 г. е председател на секция по Сравнително литературознание към Световния съвет на славистите. Член е на борда на директорите на Институт за балкански изследвания в Бостън, САЩ. Главен редактор е на в. „Софийски университет“ (1980-1991), член на редколегията на сп. „Летописи“ (1991-1997) и член на редакционния съвет на в. „Литературен вестник“ (от 1996).

 

Десислава Гичева
Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *