Нова книга за Димчо Дебелянов

|

Няма друга българска личност – включително Левски, Ботев, Вазов, Яворов, – за когото да е писано толкова много и от съвременниците, и от потомците.
Проф. Петър Велчев


В началото на тази година излезе от печат юбилейният сборник “120 години Димчо Дебелянов”. Годишнината бе повод за многобройни публикации и нови научни изследвания. Сред основните мероприятия по честванията през 2007 година бяха научните конференции в Копривщица (28 март) и организираната от Института по литература към БАН в София (18 юни). Научните доклади и съобщения от тези форуми са в основата на новата книга, като повечето от тях бяха специално подготвени за годишнината.
Автори в сборника и участници в конференциите са най-изявените познавачи на Дебеляновото творчество днес – проф. Елка Констатинова, Надежда Александрова, Михаил Неделчев, проф. Петър Велчев, проф. Божидар Кунчев, Иван Младенов, Йордан Ефтимов, Пламен Дойнов, Лора Шумкова, Георги Н. Киров, Славимир Генчев и редица други. Музейни работници, журналисти, краеведи и поети със своите текстове също разширяват и обогатяват неизчерпамата тема за живота и творчеството на Димчо. Техните творби носят и атмосферата на родния град на поета, най-важната и неделима част от творческата му и житейска биография.
Амбициозните цели на сборника добре са защитени от сполучливото съчетаване на новите разработки с класически текстове и анализи, които са основата на “дебеляноведението” и на на втория раздел на книгата. Естествено, едно такова издание не би било убедително без присъствието на автори като приятелите на Димчо Константин Константинов, Людмил Стоянов, Владимир Русалиев; класиците от по-ново време Стоян Каролев, Тончо Жечев, Стоян Илиев; най-добрият може би днес познавач и тълкувател на българския символизъм Иван Младенов. Техните задълбочени изследвания и коментари върху творческия свят на Дебелянов са фундаментът на онова толкова необходимо, особено за нас българите познание, отнасящо се до уникалната личност и мистичния гений на Димчо. Ценни страници от написаното за поета са и спомените на сестра му Мария и брат му Иван, документално-творческото изследване на племенницата му Димка Дебелянова-Каролева.
В сборника възкръсват Димчовите места, Димчовите приятели, родната Копривщица, открити са нови страници от биографията му. Вече точно са локалиризари лобното място и първият гроб на поета, които днес се намират в Гърция.
В заключение може да се обобщи, че сборникът е една сериозна и богата книга, която представя доста цялостно живота и творчеството на Димчо Дебелянов и може да се окачестви като принос в родното литературознание. Текстовете несъмнено ще представляват интерес за научни работници, преподаватели, студенти и ученици, както и за най-широк кръг сред неизброимите Димчови почитатели и приятели. Особено любопитно и ценно това издание ще бъде за младите българи, които сега за първи път се докосват до светлата личност, вълшебните творби и дълбоко лиричния и романтичен свят на Димчо Дебелянов.
 

Юбилеен сборник “120 години от рождението на Димчо Дебелянов”; Издателство “Захарий Стоянов”; Копривщица 2009. Съставител и редактор Дойчо Иванов – уредник на музей “Д. Дебелянов”; художник на корицата – Светлана Мухова – уредник на музей “Г. Бенковски”.
 

Сборникът е издаден с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура” и на Дирекция на музеите – Копривщица.


Книгата може да бъде закупена в Дирекцията на музеите-Копривщица, Димчовия музей или да бъде поръчана на тел. 07184/ 20-77; 088/ 835 35 19 и на имейл: doicho54@abv.bgКоментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *