Новини от протеклата международна конференция за избор и разпространение на учебници

|
Разнообразието на учебници и учени помагала гарантира качеството на преподаване, а възможността на учителите за избор е от ключово значение за успешния образователен процес. Това е основният извод, около който се обединиха участниците в двудневната конференция на тема „Европейски практики за избор и разпространение на учебници”, организирана от Асоциация на Европейските издатели на учебници (EEPG) и Асоциация „Българска книга”.
Конференцията беше открита от председателя на парламентарната комисия по образование г-н Огнян Стоичков и заместник министъра на МОМН г-жа Милена Дамянова. В конференцията взеха участие представители на държавни институции и водещи издателства от Финландия, Германия, Австрия, Франция, Чехия, Унгария, Словения, експерти от МОМН, основните български издателства на учебници и неправителствени организации в сферата на образованието.
Някои от по-важните заключения на международната конференция бяха:


• Конкуренцията при избор и разпространение на учебници гарантира качество, разумна цена и подходящи учебници за различните групи ученици
• Европейските срокове за издаване на учебници са около 36 месеца дори за държави, в които няма административна процедура по оценяване и класиране на новите учебници. В България срокът от 9 месеца е крайно недостатъчен за апробиране на новите учебници
• Средния брой издателства за учебници в Европейските страни е 33 и България е далеч под този показател.
• Средният брой учебници за клас и предмет в Европа е 8, докато у нас – само три.
• В някои от Европейските държави броят учебници, които се предлагат за един предмет стигат до над 20 (Австрия, Чехия).
• Училищата в Австрия избират учебна литература от близо 6000 заглавия годишно.
• Резултатите от PISA показват, че учебниците не са основният проблем за ниските резултати на учениците, а решаваща е цялостната система на средното образование. Доказателство са данните за Германия и Австрия – много от учебниците в двете държави са продукти на едни и същи издателства, но постиженията на учениците в двете държави се различават значително.
• Резултатите от PISA и TIMMS са най-добри в държавите, които нямат ограничения при избора и разпространение на учебници.
• Въвеждането на един учебник за клас и предмет би било голяма стъпка назад в образователния процес. Задължение на правителството е да осигурява разнообразие на учебници и да инвестира в подобряване професионалните умения на учителите , което гарантира високо качество на образованието.
• В Европейската практика асоциациите на издателите са партньори на държавните институции при изработването на законовите правила и регламенти за избор и разпространение на учебници.
 

По материали на Панаир на книгатаКоментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *