Новият (осми) брой на списание “Алтера” е на пазара

|
Брой 8 на сп. „алтера” е тематично структуриран около иконата.
В него можете да прочете за Дните на иконописта 2005 (организирани от Арт-център „Алтера” и община Несебър), които се проведоха от 22 до 26 август в Несебър и които събраха художници, изкуствоведи и богослови, занимаващи се с проблематиката на православната икона.
Какво означава да се рисува – или “чете”, както художниците настояват, иконата днес? И как нашата носталгия, подклаждана от десетилетията на официален атеизъм, се вписва в днешната “пост-секуларна” ситуация, когато новите и не дотам нови конфликти предпочитат тъкмо религиозни обличия (вижте пътеписа “Моята седмица в Палестина”)?
Можем, разбира се, да мислим за иконата от гледна точка на църковната история, както в този брой прави Георги Каприев, можем да мислим за нея от гледна точка на православната теология, както прави Калин Янакиев, или на чисто екзистенциалното й преживяване от православния християнин, както прави Мариян Стоядинов. Към тези възможности обаче неизбежно трябва да добавим внасянето на една особена териториалност, която дължим на иконата и която – отвъд османското владичество, което (по Мария Тодорова) ни превръща в балканци, и отвъд комунизма, който произведе от нас източняци – ни вписва в потъналата Атлантида на византийското културно влияние. Така със самата си упорита повторителност иконата е колкото знак, че сме останали същите, толкова и знак, че сме били други; знак, че сме тук, но и другаде; знак за континюитет, но и знак за прекъсване и липса: по странен и дискретен начин тази многослойна прекъсната непрекъснатост се оказва вградена в женските... пафти (четете “На колана, под сърцето” в този брой). Ето защо озадачаващите “икони” на Цанко Лавренов, които Диана Попова коментира и които наслагват “светиите” на комунизма върху традиционните образи, не предлагат лесно и еднозначно разчитане – може би са шега, пародия, саркастична критика на атеистичния комунизъм, но може би са и чистосърдечен и комай покъртителен опит да се схване историята в нейното гротескно наслояване на различното и на все същото.
Което неизбежно ще се завръща.
Новият брой е на пазара от днес и можете да го закупите от книжарница "Български книжици". В приложението е включен и откъс от романа на Георги Тенев - "Партиен дом".


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *