Нови издания на Нов български университет

|
Програмата на “Училище по творческо писане” на департамент Нова българистика към НБУ успя да събере на 27 май публика за две свои премиери. Може би защото всъщност те не предлагаха уроци, а изключително добри и сериозни издания – едно списание и две книги.
Списанието за университетска култура “Следва” е единственото излизащо в момента списание, което прави представяне на всеки свой брой. И има защо – всеки брой е истински шедьовър, както като оформление и полиграфия, така и като съдържание. Брой 11 не отстъпва от тази традиция. Новият брой беше представен от Биляна Курташева (главен редактор), Марин Бодаков и Димитър Кенаров. Оформлението е на 11-и брой е отново на Надежда Олег Ляхова, като принос за добрия вид имат и фотографите на Александър Йорданов, първокурсник в програма "Визуални изкуства" на НБУ. Марин Бодаков представи списанието с текст в жанра на поздравителния адрес.
“В лицато на “Следва” поздравявам първо автентичната медия, защото изданието действително е посредник между културните общности в целия Нов български университет. В лицето на “Следва” поздравявам второ периодическото списание, което продължава да оказва съпротива на медийната тенденция българските списания да се преформулират в алманаси. В лицето на “Следва” поздравявам трето баланса между наука и есеистика, чрез който списание се вписва в тенденциите на европейската културна периодика днес, предполагаща успешната съвместна публикация на фундаментални и актуални текстове. В лицето на “Следва” поздравявам четвърто форума, в който равнопоставено се изразяват преподаватели и студенти... В лицето на “Следва” поздравявам пето единната публикационна политика, която композира либерални по дух, но твърдо сцеплени броеве от разнородни като жанр и тематика текстове. В лицето на “Следва” поздравявам шесто редакционната работа, благодарение на която предложените ни текстове звучат ясно, тихо и убедително... В лицето на “Следва” поздравявам, седмо, визуално съвършенство, което графичния дизайн на Надежда Ляхова постига, чрез изключителния си такт към текста. В лицето на “Следва” поздравявам, осмо, крехката амбиция на Нов български университет изданието му да не остане само ведомствено, а да разпространи уникалния си опит извън стените на университета и да продължи да го финансира адекватно на високото му качество. В лицето на “Следва” поздравявам, девето, възможността за публикация на повече и по-кратки критически текстове, посветени на образователната идеология на НБУ и приносите й за българското образование въобще...” – това е част от текста, поднесен ни от Марин Бодаков на премиерата.
Димитър Кенаров направи аналогия между списание “Следва” и списание “Дъга”, както заради онова “следва” в комиксите, обещаващи продължение в следващия брой, така и заради пъстротата на университетското издание, в което има и критически текстове, и пътеписи, рецензии, художествена проза и др. След като подробно се спря на всеки материал от новия брой и сподели своите впечатления за него, г-н Кенаров прочете откъс от един от разказите публикувани в броя, който ще поместим и ние, тъй като наистина е впечатляващ: “Аз съм пръст и на пръст ще стана. Аз съм печена пръст. Аз съм тухла. Усещам тежестта на тези над мен и опората на тези под мен. Аз си тежа на мястото. Защото съм печена. Аз съм тухла”... – това е началото на разказа “Пръст” на Светослав Стоев, който можете да откриете целия на стр. 70 от брой 11.
Йордан Ефтимов и Морис Фадел. Снимка © Мартин МитовЙордан Ефтимов и Морис Фадел представиха том 1 и 2 на “Литературни култури и социални митове”, сборник в чест на 60-годишнината на доц. Михаил Неделчев. За сборника говориха и Биляна Курташева, проф. Мирослав Дачев, както и самият доц. Неделчев. Съставители на тези трудове са Йордан Ефтимов, Биляна Курташева и Боян Манчев. В томовете са включени текстове на представители на 7 академични институции - 6 университета и Института за литература при БАН.
 
Списание “Следва” и споменатите сборници можете да откриете в книжарниците на НБУ.
 


Коментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *